Norske Fina

Fina-stasjonen ved Roankroa i Hauggrend, Fyresdal kommune.
Foto: Fotograf Selseng

Norske Fina AS var et norsk datterselskap av det belgiske oljeselskapet Petrofina. Selskapet hadde sin opprinnelse i Fredrikstad-bedriften Brødr. Syversen Bensin- og Oljekompani, som ble etablert i 1930 innen distribusjon av russisk olje. Produktene ble solgt under varemerket S.N.E. inntil selskapet i 1933 skiftet leverandør til Sporveiens Bensindepot NOR AS, senere en del av Mobil Oil. Da agentavtalen med Mobil Oil utløp, innledet selskapet samarbeid med Petrofina og etablerte salgs- og markedsføringsselskapet Norske Fina 1. april 1959. Selskapets produkter ble solgt under navnet Fina. Petrofina overtok hele selskapet i 1960. Tankanlegg ble åpnet i Bergen og på Lysaker i 1960–61. I 1964 ble Norske Finas hovedkontor flyttet til Ringsveien 3 på Stabekk.

Da etterspørselen etter jetparafin skjøt fart i 1960-årene, startet Fina leveranser til blant andre SAS, British Airways og Sabena på Fornebu. Selskapet forvaltet også Petrofinas 30 % eierandel i fire leteblokker på Ekofisk-feltet i Nordsjøen, inntil Petrofina etablerte oljeselskapet Fina Exploration Norway på Stabekk i 1965.

Norske Fina ble fra tidlig i 1970-årene en betydelig leverandør av veiprodukter, og engasjerte seg i asfaltlegging. Selskapet begynte med rustbeskyttelse i 1977, og bygde opp en antirustkjede med om lag 35 verksteder i midten av 1980-årene. Forhandlernettet til det familieeide bensinselskapet Fro-Ga-Mo i Oslo ble overtatt i 1977. Sistnevnte selskap, som hadde ca. 30 stasjoner på Østlandet og et tankanlegg på Nærsnes i Røyken, hadde tidligere markedsført produktene sine under varemerket Gulf, senere Shell. I 1982 inngikk Fina en avtale om levering av bensin til 150 av Norges Kolonial- og Landhandelforbunds medlemmer. Automatstasjonskjeden Smart ble etablert i 1982–83.

Fina var også en pioner innen dieselmarkedet, blant annet ved å satse på helautomatiske fylleanlegg for tungtransporten. Selskapets hovedkontor ble flyttet til Johan Drengsruds vei 52 i Asker i 1987. Fina hadde følgende bensinstasjoner i Asker og Bærum: Vettre, Sandvika, Bærums Verk, Haslum, Bekkestua, Griniveien og Fornebukrysset. Virksomheten gikk med overskudd frem til 1997, da priskrigen på bensin påførte selskapet et betydelig driftsunderskudd. 4. mars 1999 ble Norske Fina solgt til Norske Shell.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Norske Fina er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.