Oluf Borch de Schouboe

Oluf Borch de Schouboe (født 5. juni 1777 i Bergen, død 21. desember 1844 i Stockholm) var amtmann i Stavanger amt, Nedenes amt og Lister og Mandals amt, stiftamtmann i Kristiansand stiftamt og kirkestatsråd.

Akvarell av Oluf Borch de Schouboe som ung mann
Maleri: Niels Juel (1745–1802)

Han var sønn av stiftamtmann i Bergen stiftamt Christian de Schouboe (1735–1789) og Anna Magdalena Müller (1751–1785).

Den 6. januar 1799 ble han gift med Dorothea Christiane von Munthe af Morgenstierne (1773–1835), datter av stiftamtmann i Danmark Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne og Anna Petra Cathrine Flindt.

de Schouboe studerte ved Københavns Universitet fra 1795 og ble cand.jur. 1801. Samme år ble han sekretær ved Danske Kanselli og byfogd i Nykøbing.

Fra 1810 til 1812 var han amtmann i Stavanger amt (Rogaland). Han var så amtmann i Nedenes (Aust-Agder) og stiftamtmann i Kristiansand fra 1812 til 1815. I samme periode var han president ved Kristiansand stiftsoverrett. I 1814 fikk han tilbud om embetet som stiftamtmann i Bergen, som hans far hadde hatt tidligere, men han takket nei til dette. I stedet ble han fra 1815 til 1836 amtmann i Lister og Mandals amt (Vest-Agder). Han bytta da plass med broren Ulrik Frederik Anton de Schouboe (1782–1863), som var amtmann i Lister og Mandal og gikk over til Nedenes. Dette var ikke det eneste de hadde felles, for deres koner var søstre.

Fra 1836 til 1844 var de Schouboe statsråd ved Kirke- og undervisningsdepartementet i Andre Wedel-ministerium og Løvenskiold/Vogt-ministeriet.

Han fikk rang av kammerråd i 1806, så kanselliråd og i 1807 justisråd.

Etterkommere

Oluf Borch de Schouboe og Dorothea Christiane von Munthe af Morgenstierne fikk sju barn:

  1. Frederiche de Schouboe (1801–1890), gift med onkelen, offiser Otto Ludvig von Munthe af Morgenstierne (1792-1848).
  2. Anna Petra Cathrine de Schouboe (1802–1854), ugift.
  3. Henriette de Schouboe (1805–1875), ugift.
  4. Sophie de Schouboe (1807–1865), gift med skattefogd i Kristiania Niels Edvard Thorsted (1808-1861).
  5. Juule de Schouboe (1809–1878), ugift.
  6. Wilhelm Christian (1811–1892), ugift, tollbetjent i Kristiansand.
  7. Ulriche Antoinette de Schouboe (1813–1901), ugift.

Litteratur og kilder