Oskar Steen

Oskar Steen (født 13. januar 1879 i Østre Toten, død 3. april 1955 i Gjøvik) var kleshandler, idrettsleder og høyrepolitiker.

Annonse, 1937.

Han var sønn av snekker Olaus Olsen. Etter grunnleggende utdannelse begynte Steen som handelsfunksjonær i 1894. Han jobbet og bodde hos Ida Skattum i Storgata 23. Hun var enke etter Haagen Skattum og drev firmaet H. Skattum.

I 1912 åpnet Steen butikk for kåper og manufaktur i Gjøvik sentrum ved Fahlstrøms plass. Kona Anna Emilie f. Klippen, som han giftet seg med samme år, ledet forretningens systue. I 1914 jobbet det tretten kvinner der. Familien Steen bosatte seg i Storgata 2A.

Steen kom for første gang inn i bystyret i 1923. I 1934 satt han som leder i Gjøvik Høyre og Gjøvik Borgerparti. Med tillit i næringslivet ble han i 1926 medlem i kontrollkomiteen hos Norges Banks avdeling i Gjøvik. Han ga seg i 1929 og ble styrevara, samtidig som Gjøvik og Oplands Privatbank startet. Steen var blant de første aksjeinvestorene, og ble dessuten medlem i kontrollkomiteen der. Denne ledet han fra 1936 og ut 1941.

Fra 1935 til 1940 ledet han Gjøvik handelsstands forening, og fortsatte i styret under hele krigen. Steen ledet også en kommunal-privat turistkomité nedsatt i 1926, og satt i styret for Mjøsfergen.

Som idrettsleder var Steen styremedlem i Gjøvik Skiklubb, Gjøvik-Lyn, Gjøvik Skøyteklubb og Gjøvik Idrettsforening. Han døde i 1955 og er begravet på Gjøvik kirkegård.

Kilder og litteratur


Forgjenger:
 Harald Mohn 
Leder i Gjøvik-Lyn
(1912–1913)
Etterfølger:
 Torstein Lange 
Forgjenger:
 Nils Fostvedt 
Leder av Gjøvik handelsstands forening
(1935–1940)
Etterfølger:
 Ragnar Skattum 
Forgjenger:
 Johs. Ravnsborg 
Leder av Gjøvik og Oplands Privatbanks kontrollkomite
(1936–1941)
Etterfølger:
 A. S. A. Tvindesæther