Rønningsby (Østre Toten gnr. 44)

Rønningsby er en matrikkelgard (gnr. 44) i Skreien i Østre Toten. Alt i folketellinga 1801 er det registrert to bondefamilier her, men først i 1845 ble garden delt i to eiendommer (bnr. 1 og 2). Også småbruket Rønningsbystuggua (bnr. 3 og 4) kan føre sin historie som sjølstendig bruk tilbake til første halvdel av 1800-tallet. Seinere er det delt fra flere bruk og eiendommer, slik at det pr. 2020 er 22 bruksnummer under Rønningsby.

Rønningsby
Rønningsby slåttonn.png
Slåttonn i Rønningsbyleia 1954. Foran er bruket Furulund (bnr. 7), bak til venstre Vestre Rønningsby (bnr. 2) og til høgre et uthus på Østre Rønningsby (bnr. 1).
Alt. navn: Rødningsby, Rydningsby
Først nevnt: 1669
Sted: Skreien
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 44

Mesteparten av gardsvaldet på det opprinnelige Rønningsby ligger på nersida (nordsida) av vegen Øverskreien, mens en mindre del ligger på øversida (sørsida) av vegen. Bnr. 1 og 2 er nære naboer, med husa like innåt vegen.

Navnet

I Norske Gaardnavne heter det: «Navnet er vel forholdsvis nyt og vilde svare til et oldn. Ruðnings- býr, af ruðningr m., Rydning (Indl. S. 72), og býr m., Gaard;», jf. også nabogarden Rødningsberg (Berg). Uttalen er /rø`nningsbý/.

Bruk

 
Emil (1874-1970) og Karen Dorthea Rødningsby (1886-1961), som dreiv Vestre Rønningsby fra ca. 1910 til 1956.
Foto: Sigurd Røisli (1920-åra).
Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Østre Rønningsby Det opprinnelige hovedbølet? Bygningen ble ifølge Norske Gardsbruk satt opp i 1762. Ekteparet Ole Jensen og Mari Halvorsdatter dreiv en del av Rønningsby i 1801. Garden ble formelt delt rundt 1845, og Svend Olsen Rødningsby (gift med Maris datter Anne Marie) fikk skjøte på den ene halvparten (bnr. 1). Broren til Svends svigersønn, Nils Nilsen Raddum, overtok.
2 Vestre Rønningsby 1845? Emil Rødningsby kjøpte 1905 innåt parsellen «Bergseng» (gnr. 45/6) fra Berg.
3 Rønningsbystuggua Før 1838 Småbruk. Bnr. 4, som kan ha vært en egen boplass, ble lagt under bruket før 1886.
5 Hågård 1891 (fra bnr. 3) Småbruk, gnr. 205/4 tilhører også eiendommen. Det finnes mange bilder av Hågård.
6 Skreiens bedehus 1904 (fra bnr. 1) Ombygd til bolighus, tilhørte Skreiens misjonsforening. Kalles «Bjørklund» i matrikkelen.
7 Furulund 1911 (fra bnr. 2) Tidligere småbruk, flere hus er bygd på samme bruksnummer.
8 Svennerud 1920 (fra bnr. 1) Boligeiendom med litt skog. Eiendommen består også av bnr. 9. Innerstplass før den ble skilt ut (jf. 1891-tellinga og seinere). Ole Adolf og Margit Stensrud (f. 1922) bodde her i ei årrekke. Eiendommen har gitt navn til Svennerudvegen.
10 Øverby 1932 (fra bnr. 2) Eier i 1950: B. M. Rødningsby.
11 Nymoen Før 1950 Boligeiendom. Eier i 1950: Juel Nygård.
12 Ringstad Før 1950 Boligeiendom. Eier i 1950: Ludvig Evensen.
13 Bjørkely Før 1950 Boligeiendom. Eier i 1950: Nils N. Rødningsby.
15 Solgløtt 1944 (ca.) (fra bnr. 2) Huset til Skreiens musikkforening, gammal tømmerstue som ble flytta hit fra Valby.

Kilder og litteratur

Se også