Roald Amundsens plass 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 22. aug. 2014 kl. 12:03 av Kallrustad (samtale | bidrag) (formaterer ingressen, større bilde)
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøfartsbygningen, der familien Berg bygde opp sitt konsern.

Roald Amundsens plass har bare ett gatenummer, til gjengjeld er det et av de viktigste næringsbyggene i Tromsø.

Cedorph Ebeltoft etablerte sin forretning i 1855 som kjøpmann og skipsreder. Tran, fisk, korn- og melvarer, samt manufaktur- og kortevarer, (1869/75). Hovedbrygga hans var den store Strandgata 47, matr.nr. 205a. Han eide også matr.nr. 205b som i 1909 ble delt i Strandgata 49 (Richard Withs plass 2) og Strandgata 49a (endret til Strandgata 49 i 1933, senere Roald Amundsens plass 1).

Arctic Preserving Co

Eiendommen ble utskilt fra Strandgata 49 (Richard Withs plass 2) 15. nov. 1909.

Skjøte fra Claus Andersen til Harald Berg, 1914.

I 1914 etablerte Harald Berg (1881-1951) seg i Kirkegata 1, som dampskipsekspeditør. Han skal ha hatt kullager her i 1915.

Leiekontrakt fra Harald Berg til W. Holmboes kullhandel, 1914.

Skjøte fra Harald Berg til Arctic Preserving Co. a/s, 1916.

I 1916 innbød han Jens Evensen, Nils Strøm og Berth. Nilsen, (Harstad) til aksjetegning i hermetikkfabrikken ”Arctic Preserving Co. A/S”. Det ble oppført fabrikk i 2 ½ etg med kjelhus og moderne utstyr. En høy skorstein konkurrerte med kirketårnet. Men med verdenskrigens slutt snudde konjunkturene og fabrikken ble ikke tatt i bruk da den sto ferdig i 1918. (Se også Søndre Tollbodgate 17).

Stavangerske Bjørnøen A/S flyttet inn i 2. etg i 1920, de drev med kullutvinning og transport fra Bjørnøya.

Utskrift fra generalforsamlingsprotokoll for Norsk Ekstraktfabrik a/s og Arctic Preserving a/s ang. generalforsamling 28. aug. 1919 hvori besluttedes å sammenføre nevnte selskaper til ett under navn Norsk Ekstrakt og Preserving a/s og således at Arctic Preserving overdrar sine aktiva og passiva til Norsk Ekstrakt a/s, 1925.

I 1921 ble bygget ominnredet til forretningsvirksomhet, under navnet Sjøfartsbygningen.

Gullsmed Olaus Solberg hadde verksted her, men han døde alt i 1922.

Harald Berg

I 1925 overtok Harald Berg bygningen og flyttet ut av Kirkegata 1. Han fortsatte som agent for Bergenske og Nordensjeldske d/s-selskaper.

Leiekontrakt hvor Harald Berg leier ut tre kontorer til sorenskriveren i Malangen, 1925.

Barber O. L. Skar flyttet hit i 1926 og drev også et meget besøkt, lite bad. Sønnen Bruno fortsatte siden med barbersalongen.

Midt på 20-tallet drev fru Simonsen Sparboe ”Sjøfartskaféen” her, med kafémusikk.

Skjøte fra Norsk Ekstrakt & Preserving a/s v/Lauritz Jensen til Harald Berg, 1929.

Håkon Johnsen, agentur & kommisjonshandel, i 1932, likeså ingeniør Nils Meland. Han skulle senere bygge i Fredrik Langes gate 20. Også Tromsø Tøndefabrik, Julie Wiesener m/ tobakksforretning og aviser og Byfogden var her i 1932. I kjelleren lå vaskeriet til TFDS med senere ordfører Helge Jakobsen som bestyrer. Tidlig i perioden var bygningen helt hvitmalt.

Fra 1933 ble Harald Berg et A/S. Foruten ekspedisjon for BDS, NFDS og SDS hadde han eget reisekontor og representerte Statens Mellager, Norsk Bjergningskompani, A/S Røsneshamn fryseri, m.m. – Sønnen Odd Berg ble disp. for Tromsø Bunkerdepot A/S, etabl 1930.

Leiekontrakt mellom Harald Berg og sorenskriver Falck om leie av leilighet/kontor for Lyngen sorenskriveri, 1933. Også o.r.sakfører Selmer inngikk leiekontrakt dette året.

Skjøte fra Harald Berg til Odd Berg, 1933.

I matrikkelen for Tromsø by endres adressen fra Strandgata 49a til 49, 8. juni 1933.

I følge Markus Rotvold holdt Markussen med skyteteltet til i portrommet mellom Sjøfartsbygningen og Sagatun før han fikk fast plass på nordsiden på Stortorget.

Skjøte fra Odd Berg til Tromsø Bunkerdepot a/s, 1937.

Byens første reisebyrå ble startet av Harald Berg i 1939, et agentur for Bennett Reisebureau.

Harald Berg A/S, dampskipsekspedisjon, skipsmegling, reisekontor, fryseri, isanlegg, saltlager, kjølelager, (1940), Norsk Bjergningskompani A/S, (Harald Berg), (1940), A/S Norske Shell Hammerfest, bensin og olje fra tankanlegg Lanes, (1940), Troms Landbruksselskap, (1940), Røsneshavn fryseri, kjølelager og isanlegg, (Odd Berg), (1940 og 57), Tromsø bunkerdepot A/S, kullforretning, (Odd Berg), (1940/2013), Tromsø kullkran A/S, (Odd Berg), (1940/2013), Vestlandske petroleumskompani A/S, (Bergen), (v/Harald Berg), (1940).

Eid av Tromsø Bunkerdepot A/S i 1946.

Harald Berg døde i 1951.

Odd Berg

Sønnen Odd Berg (1907-2005) fortsatte virksomheten og utvidet den.

Arctic Hunting A/S, arrangør av arktiske ekspedisjoner, (Odd Berg), (1957/2013), Bennetts reisebureau A/S, (Odd Berg), (1957/96, Bennett BTI Tromsø i 1999, Bennett Ferie i 2013), Bergship A/S, skipsrederi, (Odd Berg), (1957/2013), Bulkship A/S, (Odd Berg), (1957/66), Hasla skips-A/S, (Odd Berg), (1957).

Helge Appelbom, elektroteknikk, (1957), Johs. I. Krog, bensin og oljer, (1957), Norske Shell A/S, tankanl., olje, bensin, (1957), Sorenskriveren, Trygdekassen, (1957).

Nordkapp fiskeindustri A/S, (dir. Odd Berg), (1966), statsaut.revisor Ola Hollum, (1966), reg. revisor Torstein Jørgensen, (1966). Tromsø skipsekspedisjon A/S, (Odd Berg) fra 1967-77, flyttet da til Breivika.

Revet i 1970(?)

Dagens forretningsgård sto ferdig i 1972.

Unibok universitetsbokhandel (1977/86), Tromsø fiskeindustri A/S (Odd Berg), (1966/99), Institutt for samfunnsvitenskap (UiTø), (1977/82).

Benedicte Berg Schilbred

I 1982 overlot Odd Berg ansvaret til sin datter Benedicte, hun fortsatte virksomheten under navnet Odd Berg-gruppen. Berg Schilbred ble regnet som nordnorges rikeste person med en formue på over 500 mill. kr. i 2012.

Odd Berg Gruppen, (1986/2013), Stiftelsen Skolehybler, (1986), Studentsamskipnaden i Tromsø, (1986).

Tromsø kommune, teknisk avd., leide lokaler her fra 1970-tallet til 2004.

Signatur A/S, reklamebyrå, (1990), Tromsø Fiskeindustri A/S & Co, K/S, (1990/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99, 2013.
 • Benedicte Berg Schelbreds profil på nettstedet « Proff – The business finder», (2012)