Sørli (Brandval)

Sørli er en tidligere husmannsplass under Søndre Eik på Brandval østside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte i sin tid Gjølstad og Lepengen skolekretser.

Sørli
Sørli Sæli.jpg
Husmannsplassen Sørli (Sæli) avmerket på turkart fra 2005. Eikeberget og Fjøserberget grunneierlag.
Alt. navn: Sæli, Søli, Sjøli
Først nevnt: Ca. 1870
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: u. 112/3
Type: Skogsteig (tidl. husmannsplass)

Plassen lå mellom Nordre og Midtre Rytjennet i skogen tilhørende Eik, og den skal ha blitt ryddet rundt 1870. I dag er ei myr oppkalt etter plassen.

Svenning Nilsen, født 1823 på Eik, skal ha ryddet denne plassen ved Rytjennet rundt 1870. Ved tellingen 1875 er han husmann med jord her på Sæli og bor sammen med kona Eli Eriksdatter, født 1821, og sønnen Sigvart på 8 år. Plassen fødde 1 ku og 1 sau, og sådde 1/4 tn. blandkorn og satte 2 tønner poteter. I 1891 finner vi familien på Tjernsmo, og et nytt navn dukker opp her.

Arne Arnesen Skotterud nevnes å bo på plassen i året 1878 etter at Svenning hadde flyttet til naboplassen Tjernsmo. I februar dette året fikk Berthea Andersdatter, født 1834 fra Ronketorpet, datteren Agnes her på plassen og gardmannssønnen Arne oppgis som far. Mor og datter skal ha bodd på Sæli til Berthea døde i 1882. Ved tellingen 1891 er Agnes pleiebarn på Tjernsmo.

Sæli (Sjøli) lå også ved Rytjennet, og navnet kan også bety lia ved sjøen. Den kan ikke ses å være bebodd ved senere tellinger. Området tilhørte Søndre Eik og bnr 3 hvor Per B. Haug står som eier i 1950.

3 Eik søndre med sæterskog 1 mark 96 øre   Per B. Haug

Se også

Kilder og litteratur

Første versjon av denne artikkelen ble skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene: