Schilling (slekt)

Schilling er ei norsk slekt med tyske røtter. Som stamfar regnes Heinrich III Schilling von Lahnstein genannt Huneswin (d. omkr. 1221).

En gammel slektstradisjon trekker slekta ti generasjoner lenger bakover til Erik Skjoldung, også kalt Skilding, som var Harald Hårfagres sønn. En slektstavle som viser dette ble laget allerede i 1320-åra, men som med andre slekter som trekkes tilbake til Hårfagreætten er det mangler i bevisføringa. Det er tvilsomt om det er noe nordisk opphav for slekta, men det ser ut til at den er blant de eldste tyske adelsslektene.

Den norske greina av Schillingslekta oppsto med artillerikaptein og senere generalmajor Jacob Friederich III Schilling som kom til Norge i 1799.

Kjente medlemmer av slekta

Denne oversikten begynner med førstemann fra slekta som kom til Norge.

Litteratur