Setesdal og setesdølar

Setesdal og setesdølar er eit lokalhistorisk årsskrift som Setesdal Sogelag gjev ut, og det fyrste nummeret kom i 2015. Årsskriftet kjem ut til påske, og ikkje samstundes med joleheftet Jol i Setesdal, som óg har lokalhistorisk stoff. Bland stoffet i det fyrste nummeret var Knut K. Homme sitt dikt Vegen og dalen.

Omslaget til årsskriftet 2016. Baksida visar «Jernvinna ved Hartevatn», og er teikna av Hans Georg Kohler.
Redaktørar
  • 2015–2018: Andres Helle.
  • 2019– : Torgeir Moseid.
Artikkellister for dei einskilde årgangane
Artiklar publisera i lokalhistoriewiki sitt kjeldearkiv


Register for Setesdal og setesdølar, årsskriftet til Setesdal Sogelag
(ISSN 2387-5720 frå 2017)
Setesdal sogelag logo (Folke Nesland).png
2015–20192020–2024
Sorterbart register