Register over artiklar i Setesdal og setesdølar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sorterbart register over artiklar i det lokalhistoriske årsskriftet Setesdal og setesdølar som Setesdal Sogelag i Aust-Agder gjev ut.

år forfattar tittel side stad emneord
2015 Tveiten, Bjarne Sogeleiaren har ordet 4 Sogelaget
2015 Helle, Andres Redaktøren har ordet 5 Årsskriftet
2015 Kohler, Hans Georg galleriet 6 Kunst
2015 Tveito, Reidar Sogegransking gjennom Facebook? 9 Gransking
2015 Homme, Knut K. Vegen og dalen 11 Dikt
2015 Helle, Andres då & no 14 Bygland sentrum Fotografi, Historie
2015 Helle, Andres då & no 15 Hylestad sentrum Fotografi, Historie
2015 Helle, Andres då & no 16 Valle, Nordibø Fotografi, Historie
2015 Helle, Andres då & no 17 Bykle kyrkjebygd Fotografi, Historie
2015 Bø, Sigrid og Jarnfrid Kjøk Om eventyrinnsamling i Setesdal og døme på erotiske motiv; erotisk biletbruk og skjemt 18 Gransking, Eventyr
2015 Bilete: Tore Aslaksdotter med familie, ca. 1900 14 Bygland, Åraksbø, USA Fotografi, Slektshistorie
2015 Sundbø, Annemor Å glåmse. Ein spådomsleik i jola 45 Høgtid, Jol
2015 Homme, Knut K. 1844 – eit tidsbilete frå Valle 47 Valle Historie, Migrasjon
2015 Holen, Olav M. Noko om Ljosådalen 52 Bykle, Ljosådalen Slektshistorie
2015 Moseid, Torgeir Slutten for Dampskibsaktieselskapet Bjoren og Dølen 57 Transport
2015 Haugen, Johnny Hovden Høyfjellshotell – Luksushotellet i «ødemarken» 70 Overnatting, Turisme
2015 Tveiten, Bjarne Samehistoria i Setesdal 81 Slektshistorie, Samar
2015 Lien, Ole Birger Ein ekte setesdøl sveittar eksos! 91 Veteranbilar
2015 Kohler, Hans Georg galleriet 96 Kunst
2015 Annonsørar Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 98
2015 Kohler, Hans Georg galleriet 112 Kunst
2015 Kohler, Hans Georg «Knut Jonsson Heddi» baksida Hylestad, Helle Tradisjonsbærar, Kunst
2016 Tveiten, Bjarne Sogeleiaren har ordet 4 Sogelaget
2016 Helle, Andres Redaktøren har ordet 5 Årsskriftet
2016 Kohler, Hans Georg galleriet 6 Kunst
2016 Tveiten, Bjarne Jernvinna i Setesdal 9 Bykle, Breive Industri, jernframstilling
2016 Holen, Olav M. Ljosådalen 17 Bykle, Ljosådalen Slektshistorie
2016 Moseid, Tor Kopargruve ved Kveasåne i Valle 24 Valle, Kveasåne Industri, Gruvedrift
2016 Eppeland, Ånund Drifta frå Setesdal 28 Setesdal, Åmli Gardsdrift, Fe
2016 Frøysnes, Johans og Torkjell A. Støylsliv på Frøysnesheia 39 Bygland, Frøysnes Gardsdrift, Støyl
2016 Bjørgum, Sigrid Glimt frå sauealsgarden på Uppstad 47 Valle, Uppstad, Der nord Gardsdrift, Fe
2016 Undheim, Magnar Heiberg og Heibergheiane 58 Setesdal vesthei
2016 Lien, Herdis Bjåen-karane 78 Bykle, Bjåen, Svalbard Fangst
2016 Haugen, Johnny Grunde J. Skomedal – nokre erindringsminne frå tida til sjøs 93 Valle, Søbø, Australia Emigrasjon, Krigsseiler
2016 Kohler, Hans Georg galleriet 101 Kunst
2016 Helle, Andres då & no 102 Bygland, Ose Fotografi, Historie
2016 Helle, Andres då & no 103 Hylestad, Hylestad kyrkje Fotografi, Historie
2016 Helle, Andres då & no 104 Valle, Valle kyrkje Fotografi, Historie
2016 Helle, Andres då & no 105 Hovden, Hovden skisenter Fotografi, Historie
2016 Annonsørar Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 106
2016 Kohler, Hans Georg Jernvinna ved Hartevatn baksida Hovden, Hartevatn Kunst
2017 Tveiten, Bjarne Sogelagsleiaren har ordet 4 Sogelaget
2017 Helle, Andres Redaktøren har ordet 5 Årsskriftet
2017 Kohler, Hans Georg galleriet 6 Kunst
2017 Kart frå 1858 8 Kart
2017 Løyland, Margit Lofthusrørsla i Setesdal 9 Setesdal Opprør
2017 Homme, Knut K. Stadnamn fortel – Stadnamninnsamlingi i Valle 27 Valle Stadnamninnsamling
2017 Aabø, Arne T. Spelemannen Tarjei Besteland og ætti etter han i Telemark 37 Valle, Telemark Spelemenn
2017 Turistkart frå 1933 s. 47 Kart
2017 Holen, Olav M. Ketil Rygnestad (1870–1941) 48 Valle, Åmli Biografi, forfattar, bonde
2017 Moseid, Torgeir Losje Dølen på Byglandsfjord 57 Byglandsfjord Avhaldssaka
2017 Haugen, Johnny Notto Fipp – mannen som blei landskjend ved å gå 64 Biografi, sportsmann
2017 Haugå, Arne Amerikabrev (Eivind D. Aakhus) 74 USA / Bygland Spelemann
2017 Kohler, Hans Georg galleriet 80 Kunst
2017 Bjørgum, Hallvard T. To brør – ein krig 82 Hylestad Andre verdskrigen, etter
2017 Nesland, Folke Slåtteonn på Dysje i åra 1954–63 90 Bykle, Dysje Gardsdrift, innhausting
2017 Helle, Andres då & no 98 Byglandsfjord Fotografi
2017 Helle, Andres då & no 99 Hylestad, Helle Fotografi
2017 Helle, Andres då & no 100 Valle og Nordigard Åkre Fotografi
2017 Helle, Andres då & no 101 Bykle, Huldreheimen bygdetun Fotografi
2017 Annonsørar Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 102 Annonsar
2017 Kohler, Hans Georg galleriet 119 Kunst
2017 Avisklypp frå 2013 om Setesdal Sogelag baksida Avisklypp
2018 Toreid, Vidar Helsing frå leiaren i Setesdal Sogelag 4 Sogelaget
2018 Helle, Andres Redaktøren har ordet 5 Årsskriftet
2018 Helle, Andres Torgeir N. Austad – Eit eventyrleg liv 6 Bygland / Sverige / Australia Biografi, Andre verdskrigen, migrasjon, fotografi
2018 Helle, Andres J. Keyser Frølich – Gamle teikningar frå Setesdal 44 Setesdal / Åseral Folkelivsskildring, 1800-talet, teikningar
2018 Hertzberg, Jens S. Til minde om vor bryllupstur 64 Bykle, Trydal, Byklestigen Fjellvandring 1904
2018 Nesland, Folke Folkes beste 77 Bykle, Nordbygdi, Bossvatn Kraftutbyggjing, seinare neddemma område
2018 Tveito, Reidar Reidars beste 95 Evje, Byglandsfjord, Lauvdal m.m. Fotografi, folkeliv, natur
2018 Setesdal Sogelag Ulvetuva Fjellfestival 104 Bykle, Ulvetuva Sogelaget
2018 Anne Margrete Bjåen Ulvetuva, prolog 104 Bykle, Ulvetuva Prolog
2018 Annonsørar Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 106 Annonsar
2019 Mittet Kort med Anne Magni Hamre Lund (1933) Framsida Postkort, jente i bunad
2019 Toreid, Vidar Helsing frå leiaren i Setesdal Sogelag 4 Sogelaget
2019 Moseid, Torgeir Redaktøren har ordet 5 Årsskriftet
2019 Tveiten, Bjarne Stadnamn i Breive fortel 7 Bykle, Breive Stadnamn
2019 Bjørgum, Sigrid Mjølkestell og støylsliv på Skjellestøyl 15 Hylestad, Bjørgum Støylsliv
2019 Igland, Nils P. Tillykke med hest! 19 Setesdal. Valle Dyrskue
2019 Strai, Sverre På leir i Setesdal 27 Setesdal Lag, ungdom, kristeleg
2019 Jansen, Leonhard Gunnar Tarjeisson Rysstad (1867-1928) 31 Hylestad, Rysstad, Straume Biografi, politikar
2019 Toreid, Vidar Setesdølen Hallvarðr Sugandi flykta frå Harald Hårfagre til Island 47 Vikingtid
2019 Langerak, Tor og Tor Skomedal «Vedhoggaren» ved Birkjevatn 52 Segn
2019 Dale, Bjørn Jakta på kjærleiken - frå Bubakk til Johannesburg [Kristi Bubak (1881-1955)] 58 Bygland, Jordalsbø Migrasjon, Sør-Afrika
2019 Haugen, Johnny (forteljar) Rigmor Evje (96) - minne frå Landeskogen på 1930- og 1940-talet 66 Bygland, Grendi Minne, Landeskogen
2019 Holen, Olav M. Draumkvede i Setesdal 76 Valle Dikting
2019 Annonsørar Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 79 Annonsar
2019 UPU-kort Reiårsfossen ved Ose, sendt i 1907 Baksida Bygland, Ose Postkort, foss
2020 Hansen, Asor «To systre i Sætersdal» omslaget Truleg Bykle Måleri, omlag 1920
2020 Toreid, Vidar Leiaren i Setesdal Sogelag har ordet 4 Sogelaget
2020 Moseid, Torgeir Redaktøren har ordet 6 Årsskriftet
2020 Holen, Olav M. Einstøingen Olav Granemo og slekti hans 7 Valle, Sandnes, Granemo Biografi, slektshistorie
2020 Andersen, Einar A. Frå kløvhest til soga om Fjellfly 12 Bykle, Hovden Transporthistorie, luftfart
2020 Rysstad, Astri Minne frå Bogota, Colombia 2019 21 Setesdal Minne, folkemusikk, UNESCO
2020 Jansen, Leonhard Mi brukar vaart norske Maal – 120 år med mållag på Agder 25 Agder Organisasjoner, mållag
2020 Haugen, Johnny Kunstmålaren som blei hugteken av Setesdal [ Henrik Asor Hansen ] 39 Setesdal Biografi, kunstner
2020 Nordgarden, Bjarne Husmannsplassar i Åraksbø 48 Bygland, Åraksbø Husmannsvesen
2020 Nomeland, Halvor Hardt liv som husmann i Setesdal [ Halvor Nomeland ] 56 Bygland Biografi, husmenn, milorg
2020 Kleivane, Svein Setesdølar som «Gastarbeitern» i V.Tyskland 59 Vest-Tyskland Minne, skogsarbeid
2020 Toreid, Vidar Historiske tre i Setesdal [Sogelaget vil vite meir om dei] 63
2020 Toreid, Vidar Sogevandring i «industri»-eventyr 64 Valle, Homme Sogelaget, arrangement
2020 Toreid, Vidar Vandring i samferdselssoga på Byglandsfjord og Fånefjødd 66 Bygland, Byglandsfjord , Fånefjødd Sogelaget, arrangement
2020 Bakka, Hadle Setesdal Sogelag gjesta Pilt-Ola-festivalen i Suldal 67 Suldal Sogelaget, arrangement (Suldal Sogelag)
2020 Annonsørar Annonsar frå Bykle til Evje og Hornnes 70 Annonsar


Register for Setesdal og setesdølar, årsskriftet til Setesdal Sogelag
(ISSN 2387-5720 frå 2017)
Setesdal sogelag logo (Folke Nesland).png
2015–20192020–2024
Sorterbart register