Sjøgata 37 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 1938 overtok Widding Sivertsens skipshandel.
Foto: Ukjent (ca. 1950).
Fiskeredskapsagenturet i Sjøgata 37 fulgt av Emil Olsen i nr. 39a.

Sjøgata 37 i Tromsø var en forretningsgård som ble bygd ca. 1830 av tyskeren Christian August Valentiner. Han kom fra Flensburg og hadde i 1825 bygd hus i Storgata 52, han drev brennevinshandel og tok imot losjerende.

Christen Dreyer

I 1835 solgte Valentiner denne gården, samt brygga Sjøgata 39a til Christen Dreyer, en slektning av J. C. Dreyer i Sjøgata 12. Han hadde nettopp fått handelsborgerskap i byen. Senere bygde han seg hus i Storgata 70. Christen Dreyer bygget opp firmaet og omkring 1850 kjøpte han også nabobrygga, Sjøgata 39b. I 1869 annonserte firmaet med «Handel med kornvarer, fisk og tran, kolonial- og manufakturvarer. Skipsrederi og kommisjonshandel».

Gavebrev fra Chr. Dreyer til fru M. Collin, Fr. Collin og Chr. Collin, samt Fritz Dreyer, på denne og flere eiendommer, i 1889. Christen Dreyer døde i 1890.

Fritz Dreyer

Fritz Dreyer, enda en slektning fra Slesvig, hadde arbeidet i forretningen i flere år, nå tok han over. Han overtok også boligen i Storgata 70. I 1910 kjøper han også pakkhuset Sjøgata 41. «Fritz Dreyer, kolonial, mel og kortevarer. Kul, salt, Nordreistjære, russisk næver, havregryn, lager av støbegods, export av fisk, medisintran og garvertran», het det i en annonse i 1916.

Alexander Andreassen

Da Dreyer trakk seg tilbake i 1917 overtok hans høyre hånd, Alexander Andreassen, forretningen og drev den videre som «Fritz Dreyers Eftf». Kolonial- og skipshandel, jernvareforretning og noe skipsrederi. Som så mange andre fikk også han problemer tidlig på 20-tallet og i 1924 ble eiendommene overtatt av Tromsø sparebank. Alexander Andreassen døde i 1926, Fritz Dreyer i 1930.

Tromsø Maskinforretning

Banken solgte eiendommene videre til Markus Arnesen i 1930. Etter Arnesens død i 1936 ble eiendommen solgt av Arnesens og gjenlevende hustru Annas fellesbo til Tromsø Maskinforretning A/S, i 1938.

I 1932 finner vi Fiskeredskapsagenturet, drevet av Oswald Widding, eid av Markus Arnesen, Tromsø Fangst Co. A/S v/ disp. Alfred Siversten og S. Sivertsen & Co. A/S, fiskeutstyr, kolonial, skibshandel, kjøkkenutstyr og jernvarer, i bygget.

I 1936 dør Markus Arnesen og J. Wilsgaard overtar Tromsø Maskinforretning.

O. Widding A/S, overtar i 1938 S. Sivertsens skipshandel, disponent er Oswald Widding.

Fiskeredskaps-sentralen

I 1964 kjøper Kåre Johnsen Sjøgata 37 av Tromsø Maskinforretning og flytter inn med Fiskeredskaps-sentralen A/S, fiskeredskaper en gros. Han ble husets siste eier.

Brant ned 14. mai 1969.

Hotell With

Det tok 20 år før de gamle tomtene på nedsiden av gaten igjen var bebygd og da var fjæra fylt lenger ut i sjøen. With Home hotell åpnet i nybygg den 17. april 1989. Da var Sjøgata 35 og 37 slått sammen til Sjøgata 35/37 og flyttet atskillige meter ut mot sundet. Hotellet heter i 2009 Clarion Collection Hotel With.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Den nye nummerering vedtaget af Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.

Koordinater: 69.65054° N 18.95971° Ø