Skjalm Olaf Bang

Skjalm Olaf Bang (født 9. juni 1845 i Drammen, død 6. august 1910) var sorenskriver.

Han var sønn av Thomas Bang og Magdalene f. Neumann, og ble i 1874 gift med Elisabeth Helene Collett (1852–1930). Han var bror av Drammens-ordfører Thomas Bang jr..

Han tok eksamen artium i 1863, cand.jur. i 1870 og ble overrettssakfører i Drammen i 1874. Fra 1895 til 1906 innehadde han Øvre Telemark vestfjelske sorenskriverembete.

Han er begravet på Strømsø.

Kilder og litteratur


Forgjenger:
 Peter Anton Lorentzen 
Sorenskriver i Øvre Telemark, vestfjelske
(1895–1906)
Etterfølger:
 Anders Georg Chr. Nielsen