Skreia stasjon

Skreia stasjon er en nedlagt jernbanestasjon i Østre Toten. Den var endestasjonen på Skreiabanen, ei sidegrein til Gjøvikbanen. Stasjonen, som åpna i 1902, la grunnlaget for framveksten av tettstedet Skreia. Skreia stasjon ligger 160,7 moh. og 22 kilometer fra utgangsstasjonen Reinsvoll.

Skreia stasjon i 2012.

Tomta (gnr. 56/11 og 12) ble skilt ut fra garden Fossen. Fordi den var endestasjon, fikk Skreia mer omfattende bebyggelse enn andre stasjoner. Det opprinnelige anlegget besto av stasjonsbygning i to etasjer (lafta og med detaljer i dragestil), ilgodshus, vognremisse, lokomotivstall, godshus, privetbygning, vanntårn og kullhus. Bygningene ble tegna av Paul Armin Due (1835-1919), som også var arkitekt for de andre stasjonene på Gjøvik- og Skreialinja. Øst for stasjonsbygningen ble det opparbeidd en park med plen, busker og en bjørkelund.

Persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt i 1963, men godstrafikken fortsatte i nesten 25 år til. Banen ble formelt nedlagt 1. februar 1988, og like etterpå ble skinnegangen revet opp. Stasjonsområdet på Skreia inneholder pr. 2020 stasjonsbygning, lokstall og godshus, i tillegg til helsestasjon og skysstasjon, som ble etablert etter at togtrafikken ble nedlagt.

Skreia stasjon har gitt navn til Stasjonsvegen.

Kilder og litteratur

Videre lesing

  • Aspenberg, Nils Carl, Trond Børrehaug Hansen og Øyvind Reisegg: Gjøvikbanen, Baneforlaget 2009.