St. Olav domkirkemenighet (Oslo)

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ble oppretta i 1843 som første katolske menighet i landet etter reformasjonen. Det ble innvilga særskilt dispensasjon for opprettelsen, to år før dissenterloven ga en videre åpning for etablering av kristne samfunn utafor statskirken. Menighet var først knytta til Olavskapellet i Oslo, og siden 1856 har den hatt St. Olav kirke i Akersveien som sognekirke. I 1953 ble kirken gitt domkirkestatus, og menigheten fikk dermed sitt nåværende navn.

St. Olav domkirke fra 1856 er menighetens sognekirke.
Foto: Chris Nyborg (2005)
Menighetskontoret ligger i Akersveien 12, ved siden av St. Olav bokhandel.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Menigheten omfatter medlemmer fra mange nasjoner, noe som gjenspeiles i oversikten over messer.
Foto: Ida Tolgensbakk (2010).

Menigheten har kontor i Akersveien 12 og menighetslokale på bakkenivå i Akersveien 5 (bispegården).

Innafor menighetens grenser finner man i tillegg til St. Olav kirke også St. Dominikus kirke på Majorstua og St. Josephs kirke i Akersveien 6, samt flere kapeller knytta til klostre og ordenshus.

Menigheten har fått utskilt deler av sitt område en rekke ganger. I og med at den opprinnelig dekka store deler av landet – i teorien hele landet ettersom den var eneste katolske menighet – ble alle de første menighetene som fulgte utskilt fra St. Olav. I 1890 ble St. Hallvard menighet oppretta, og Oslo ble dermed delt med St. Olav i vest og St. Hallvard i øst. Dette har vært tilstanden helt fram til mai 2013, da St. Johannes apostel og evanglist menighet ble oppretta med den innleide Bredtvet kirke som sognekirke. Den fikk territorium fra både St. Olav og St. Hallvard menigheter.

Sogneprester

Det følgende er ei liste over sogneprester eller prester med tilsvarene status i menigheten siden opprettelsen.

År Navn Fra Annen informasjon
1843-1848 Gottfried Ignatius Montz Tyskland
1849-1853 Sigismund Schroth C.SS.R. Østerrike
1853-1854 Adam Johan Höcherl Tyskland
1854-1864 Jean Claude Lichtlé Frankrike
1864-1870 Johan Daniel Paul Stub C.S.P. Bergen
1870-1873 Clemens Hagemann Tyskland
1873-1886 Georg Andreas Boller Tyskland
1886-1887 Erik Wang Kongsvinger
1887-1890 Clemens Hagemann Tyskland Sogneprest for andre gang.
1891 Joseph Vignon M.S. Frankrike
1891-1894 Erik Wang Kongsvinger Sogneprest for andre gang.
1894-1895 Wilhelm Hartmann Tyskland
1896 Erik Wang Kongsvinger Sogneprest for tredje gang.
1897-1899 Peter Ugen Luxembourg
1899-1907 Michael Hermann Günther Tyskland
1907-1923 Olaf Offerdahl Årdal i Sogn
1924-1925 Karl Otto Kjelstrup Oslo
1925-1927 Gerhard de Geus Nederland
1927-1931 Frans Fredrik Ferdinand Krijn Nederland
1931-1934 Karl Otto Kjelstrup Oslo Sogneprest for andre gang.
1934-1938 Henrik Irgens Oslo
1938-1941 Hendrik Snoeys Nederland
1941-1947 Arne Olav Sund Drammen
1947-1964 Franz Josef Fischedick Tyskland
1964-1971 Lars Paul Messel Oslo
1971-1978 Gerhard Vranken Nederland
1978-1980 Jo Neve S.M. Nederland
1980-1986 Josef Sarosi S.J. Ungarn
1986-1994 Michel Beckers Nederland
1994-2006 Claes Tande Trondheim
2006-2009 Frode Eikenes Arendal
2009–2013 Arne Marco Kirsebom SS.CC. Oslo
2013– Pål Bratbak Oslo

Kilder

Koordinater: 59.919285° N 10.745621° Ø