Storgata 63 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:27 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gerhard Knudsen drev kolonial på hjørnet til langt ut på 2000-tallet før han lot Joker overta.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et bilde fra da skredder Statius Strømsted holdt til i gården.
Foto: Ukjent (1875).
Her er det 1-årsfeiring for unionsoppløsningen. Vi ser Wennbergs atelier i toppetasjen og Søstrene Horsts solide forretning i 1. etg.
Foto: Thekla Høegh (7. juni 1906).
I 1954 brant gården ned og Gerhard Knudsen reiste et nytt bygg som sto ferdig i 1956.
Foto: Knut Dyvik (1958).

Storgata 63 kalles «Gerhard Knudsen-gården» i Tromsø. Så har da også Knudsenfamilien et hundreårig forhold til eiendommen. - Gammelt matr.nr. 115.

Skredder Strømsted

Auksjonsskjøte til John Nilsen Moen på Holger Christensens grunn etter målebrev av 25. mai 1820, tinglyst 8. aug. 1825.

Skjøte fra Johannes Mathisens enke til skredder Schjølberg på en del av grunnen, 1840. - Skjøte fra Johannes Mathisens enke til Hans Sand i 1 ¼ alen av denne grunn, 1842.

Målebrev til skredder Holm på et tillegg til grunnen, 1847. - Auksjonsskjøte til konsul Mack på skredder Holms eiendom, 1862. Skjøte fra J.F.D. Mack til skredder Strømsted samme år.

Skredder S(tatius) Strømsted etablerte seg her i 1861. ”Handel med ferdigsydde herreklær og utfører alle til faget henhørende arbeider. Beskjeftiger 7 arbeidere”, (1869).

Skreddermester Statius Strømsted bodde her med sin finske kone Berte Christine, en datter og sju læregutter i 1865. Han leide ut til Jørgen Wehn og kona Ane Dorthea Eliasdatter.

I 1870 bygde han en ny gård.

Skredder Statius Strømsted og kona Britta Kristine har åtte barn i 1875. Seks læregutter, barnepike og kjøkkenpike bor også her. En svensk handelsmann, Claes Herman Nilsson, leier rom.

I 1877 åpnet Clas H. Nilsson en manufakturhandel som gikk svært bra på 70- og 80-tallet.

Auksjonsskjøte på skredder Strømsteds eiendom til sakfører N. Wulff, 1880.

Kjøpekontrakt hvorved Wulff selger videre til fotograf L. Schjetne i 1885.

I 1885: Fotograf med egen forretning Lars Andreas Schjetne med kona Justine Karoline (f. Mecelesen) og to sønner, retusjeur (hos Schjetne) Paul Andreas Mecelsen, dreng Karl Martin Dahl, tjenestepike Ana Oline Jakobsen, handelsbetjent (hos C.H. Nilson) Nathanail Nilsen.

I 1891: Lars Schjetne med kona Justine og to sønner, tjenestegutt Sedolf Sørensen, Bernt Helland med kona Anna Martha og tre barn, Nils Martin Eilertsen, Nikolai Isaksen.

Fotograf Wennberg

Kjøpekontrakt hvorved o.r.sakfører Wulff selger denne eiendommen til fotograf J.H. Wennberg, 1892, tinglyst i 1913. Wennberg kom fra Överkalix i Sverige.

Leiekontrakt hvor Wennberg leier ut en butikk mm til C.M. Helland, 1893.

Det første nr. av avisen ”Tromsø” ble trykt i denne gården, i 1898, i «Tromsøs bogtrykkeri» v/K.J. Knudsen. Redaksjonslokalene lå i Storgata 90.

Fotograf Johan Henrik Wennberg bodde her med seks barn i 1900. Han hadde også en svensk retusjør, Gustav Norberg, og en dame fra Målselv, Anna Buran, som var “sysselsatt med fotografien”. Skredder Christian Hellan, med kone og datter, leide rom.

Søstrene Horst kom fra Fredrik Langes gate 23 i 1901. Her bygde de opp manufakturforretningen til å bli en av byens største i bransjen før de i 1915 kunne flytte inn i egen gård, i Storgata 48.

I 1910 oppgis disse å bo her: redaktør Johan Adolf Berntsen og restauratrise Sørensen med sine to døtre Beatrice og Flowry(?) Sørensen, begge født i London. – Johan A. Berntsen, sønn av malermester Mathias Berntsen, kom i 1903 tilbake til fødebyen som sakfører. I et par perioder redigerte han “Tromsø Stiftstidende”. I 1910 reiste han til Skien og ble redaktør av “Telefylket”.

Gården tilhørte J.H. Wennberg i 1904 og 1932. Wennberg hadde studert fotografi Stockholm i 1894 og reklamerte bl.a med fotografier i legemsstørrelse. Han hadde atelier i 3. etg. Sønnen Th. Wennberg overtok driften ca. 1913. Han drev videre til 1920-årene.

Like før 1914 startet Marie Thyholdt Dahl ”Tromsø Parfymeri- og Drogeriforretning”. Den fikk en rask vekst og flyttet i 1933(?) til Storgata 76, (1932).

I 1916: Fotograf Th. Wennberg - Tromsø cigar- og tobaksmagasin, disp. Olaf, Alf og Gusta Jensine Kvaal - Anna Elida Knudsen, broderiforretning, (åpnet ca. 1900), sydame Aagot Emilie Johansen.

Leiekontrakt hvoretter Gerh. Knudsen leier hjørnebutikken av Wennberg, 1918.

Enken Gusta Kvaal startet sin lille Kvaals tobakksforretning mot Kirkegaten i 1919. I 1930-årene ble den overtatt av sønnen Oddvar og han var her helt til bygget brant ned i 1953. En kort tid fikk man da tilhold i nabogården til Nicolay Norbye før forretningen flyttet til Sjøgata 35. (1984)

Overtatt av Gerhard Knudsen i 1924 med kolonialhandel, men han flyttet snart til Storgata 77. Kona Anna Næss Knudsen drev manufakturbutikk fra 1930 og eide huset i 1946. Hun døde i 1964 og forretningen ble lagt ned i 1981. (1984).

Hilda Willumsen startet sin moteforretning i Storgata 50 i 1892, kom senere hit før hun flyttet videre til Schjetleingården i Fredrik Langes gate 25. (Eller Storgata 68?).

Leiekontrakt om installasjon av elektrisk lys i eiendommen, mellom J.H. Wennberg og Tromsø elektrisitetsverk, 1932.

Skjøte fra J.H. Wennberg til Anna Næss Knudsen med forbehold om selgerens og fru Kvaals fortrinnsrett til leie, 1935.

Astrid Johansens ”Marcel” frisørsalong (1940/54), Øiens Foto & Drogeri, (1940), betjent Gunnar Eriksen, kontorist Leif Kvaal, (1940), Ragna Thoresen, syforretning, (1940) og i 1954 holdt også Leif Havnørs Solid skotøy-magasin til her.

Kontordame Gudrun Eriksen, revisorassistent Leif Kvaal, arbeider Harry Løvland, arbeiderne Hans og Herman Paulsen, (1946).

31. mars 1954 brant huset ned.

Gerhard Knudsen

Nytt bygg ferdig i 1956, tegnet av Gunnar B. Haugen. Da flyttet Arne Wilgohs Knudsen sin kolonial, (Gerhard Knudsen) tilbake fra Storgata 77 og den ble her til 2012. Gerhard W. Knudsen overtok driften i 1967. Butikken ble overtatt av Joker i 2012.

Troms fisketilvirkeres salgslag, eksp. fisk/fiskeprodukter, (disp. Olav Sandnæs), (1957/66).

Anna Næss Knudsen døde i 1964 og eneste arving var sønnen Arne Willgohs Knudsen.

Norges brannkasse, avd. Troms og Finnmark, (1966/77), Siemens Norge A/S, avd.kontor, (1966/77).

Arne W. Knudsen døde i 1967 og hustruen Liv Knudsen fikk uskiftebevilling.

Knudsen manufakturforretning, (Liv Knudsen), (1966/82), Tromsfisk A/S, (1972).

I 1979 gikk hjemmelen over til Gerhard, Elin, Anne og Thor Knudsen.

Andvake Livstrygdelag, (1982), Antone Lombnes, (1982/90), Nordnorsk takstkontor, (1982), ing. Harald Ramsberg, (1982), Tromsø Merkantile Byrå A/S, (1982), UNI forsikring, (1986).

Kvernstad AS, (1996), Troms Venstre, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.