Storgata 78 (Tromsø)

Storgata 78 i Tromsø ble utskilt fra Storgata 76 i 1869. For tidligere historie, se denne. - Gammelt matr.nr. 46c.

Hanna Wicklund og døtrene drev forretning her i nesten femti år.
Foto: Einar Dah (l2017).
I 46 år drev Hanna Wicklund og hennes døtre moteforretning her, før de flyttet til eget hus i Storgata 56.
Foto: Ukjent
A/S Trikotage og Øiens Drogeri og Farveutslag delte butikklokalene i Storgata 78 i 1928. Marie B. Øien var en liten dame, men en stor fotograf.
Foto: Marie B. Øien
Eiendommen gikk gjennom hele kvartalet til Grønnegata. Her lå det uthus og lagerbygninger.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Hanna Wicklund

Gården var eid av den kjente snekker og byggmester D.G. Evjen.

Hanna Wicklund kom fra Sjøgata 2 i 1879 og fortsatte sin moteforretning her. I 1913 overtok de 4 døtrene Charlotte, Astrid, Valborg og Flora driften. De utvidet etter hvert med blomster, liktøy og kransebinderi. I 1925 flyttet forretningen til egen gård i Storgata 56.

I 1885: Handelsmann og snekker Ditlef Gunerius Evjen med kona Marie Anna, barnebarnet(?) Martine Gunelie Evjen, tjenestepiken hanna kristine Hansen, Elling Øverland.

I 1891: Ditlef Gunerius Evjen med kona Marie Anne, pleiedatteren Anna og tjenestepiken Anna Olsen Viken.

Handelsborger Ditlef Gunersen Evjen, manufakturhandler Anton Edvard Evjen, sakfører Karl August Ferdinand Hveding, samlagsbetjent Peder Schmidt, Hilmar Simonsen, agenturforretning, (1900).

Sakfører K.A.F. Hveding var født i Alta i 1866 og ble o.r.sakfører i Tromsø i 1900. I likhet med advokat Nicolai Wulff hjalp han især de fattige til sin rett, og var som ham uavhengig, ungkar og en velkjent skikkelse på byen. Han hadde hytte i Målselv og døde der i en drukningsulykke i 1923.

I 1907 døde D.G. Evjen og sønnen Anton Evjen arvet ham.

Hanna Wicklund, modeforretning, m/fam, tjenestepikene Elen Pedersen og Anna Furudahl, lærerinne Thora Halvorsen, metodistprest Thv. Storbye, (1910).

Hanna Wicklund, modehandel, butikkdamene Astrid, Charlotte, Flora og Valborg Wicklund, tjenestepikene Anette Larsen, Elen Pedersen og Nora Thomassen, i 1916.

Sæther

I 1926 solgte A. Evjen til Gina Sæther, hun var eier også i 1932 og 46.

Ektepakt mellom Carl A. Sæther og Gina Sæther hvorved bl.a. denne eiendommen skulle være hennes særeie, 1926.

På 1920-tallet A/S Trikotasje, drevet av Dagny Sætness (1932), Øiens drogeri og farveutsalg. Carl Sæther i 1932.

Gina Sæther & Co, etabl. 1935, garn og trikotasje, (Gina og Carl S. Sæther), (1940/57).

Kontordame Grethe Sæther Forsberg, tollkontrollør Johan Tørseth, (1940).

Norges Brannkasse, distr.kontor, anleggsformann Einar Enoksen, politifullmektig Kjell Madsø, kontorist Fredrik Sæther, (1946).

Lorentzen og Sørum

Skjøte fra Gina Sæther til Kjartan Lorentzen og Knut Sørum, i 1954.

Urmaker Oscar Haugen, nåtlerske Agnes Bjerkmo, lektor Carl Sæther, (1957).

Anna Eriksen, gullsmedforretning, (1957/82), Gunvor Arnesen, blomsterforretning, (innehaver Reidar Rosenvinge Nygaard), (1957/72). Hun kom fra Storgata 80.

Skjøte fra Knut Sørum til Kjartan Lorentzen på hans andel, i 1968.

Ole Smørsgård engros, (1977) (flyttet til Storgata 58 i 1982), Ole Smørsgård Biba, (1977/82), Senorita frisersalong, (1977/82).

Kjartan Lorentzen døde i 1979, hustruen Edith satt i uskifte.

Yngve Lorentzen

Gavebrev på eiendommen fra Edith Lorentzen til sønnen Yngve Lorentzen, i 1982.

City 62, konfeksjon, pels, (1982), Nye Arctic metervare A/S (Kirsten Stifjell), (1982/99).

Alexandra frisørsalong, (1986/93), Reisebutikken, (1986), Sentrum Trafikkskole, (1986), gullsmed Elin J. Wintervold, (1986).

Blomsterbua, (1990), Frukt og Grønt A/S, (1990/96), Hår Atelier, (1990/99), Apollon Solsenter, (1993/96), Churchills grillbar, (1993)(?), Jan Haugen, potetvogna, (1993).

Blomsterkjeden AS, (1996), Extreme Motesko, (1999), Isis Aromaterapi (Anita Johnsen), (1999).

I 2014 Boutique Uno, Håratelier.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99