Storgata 81 (Tromsø)

Storgata 81 i Tromsø ble utskilt fra Storgata 79b gjennom en delingsforretning den 19. mai 1906. For tidligere historie, se Storgata 79. Huset var et av få murhus i Tromsø sentrum på sin tid.

Omtrent her lå det gamle praktbygget til Hagen-Olsen.
Foto: Einar Dahl 2017
Storgata 81 var en av få murgårder i Tromsø sentrum. Ca. 1925.
Foto: Ukjent
Kvinne utenfor Tromsø Farvehandel. Bak henne ser vi Øiens frugthandel og Karl Halls musikkforretning. 1920-tallet.
Foto: Schrøder
Gården strakte seg langt innover i kvartalet. Her sett fra Sjøgata, med fru Baklands kafé i underetasjen. Ca. 1938.

T.Bakland

Skjøte fra Tromsø Privatbank til fru Lovise Bakland på denne eiendommen, med påtegnet samtykke til skjøting fra blikkenslager A. Jacobsen, 1906. Jacobsen eide Storgata 79b.

Forretningsgård i mur i jugendstil bygd i 1904/05 av fotograf T. Bakland. Bakland begynte som fotograf omkring 1895 og hadde atelier flere steder, bl.a her, men gikk over i eiendomsbransjen og oppga fotograferingen.

Ole Hagen-Olsen, f. ca. 1875 på Helgeland, ble leieboer mot sør i 1906 med sin Tromsø Farvehandel, malervarer, tapeter, droger, parfymer. Han leide først for 5 år, senere fornyet med 7 år, deretter 10 år. I 1914 ble leiearealet utvidet med et lagerrom + to lagerrom i pakkhuset Storgata 81b (Sjøgata 51). Firmaet ble etter hvert det største i Nord-Norge innen sin bransje.

I 1906 ble en del av Sjøgata 49a skilt ut og lagt til Storgata 81. Etter hvert overtok Hagen-Olsen både forretningsgården og brygga og slik ble brygga malingslager og en potensiell brannbombe. Sammen med nabobrygga 49b, fylt med gummifottøy, var disse hovedgrunnen til at bybrannen i 1969 fikk et slikt enormt omfang.

I 1906 startet Berntine Øien fruktforretning. S.T. Øien (Øiens frugthandel), (1916). Den ble drevet til ca. 1930.

I 1906(?) etablerte Dorothea Willumsen Skotøymagasinet i gården, hun flyttet i 1911 til Wi-To-hjørnet i Storgata 68.

Leiekontrakt mellom Bakland og Thoralf Willumsen om butikk m.v. samt hele gårdens 2. etg. for 10 år, fra 1910. – I 1909 hadde Thoralf Willumsen startet Tromsø Kinematografteater i Storgata 82.

Fotograf/eiendomsomsetter Tollef og Lovise Bakland m/familie, husholderske Kristine Pedersen, handlende/arbeider Ohle og Olufine Brobach (restaurantforretning), sjømann Edvard Wilhelmsen, sypike Magda Rikkardsen, direktør Thoralf Oliver og Dorthea Katharina Willumsen m/familie, tjenestepike Petra Holst, butikkekspeditør Signe Krefting, i 1910.

I 1910 startet Chr. Hansens lærling Margot Hagerup i Baklands tidligere fotoatelier.

Skjøte fra Lovise Bakland til T. Bakland i 1916.

I 1916: Fotograf Tollef Bakland, Hanna og Gyda Bakland, kafévert Ole og Olufine Brobak, overlærer Heide, skomaker Kristoffer og Kristine Olsen, tannlege Reidar Roll (med kontor i Sjøgata 9b), Sara Roll, tjenestepike Anna Kathinka Steen.

Halls Musikkhandel, ”stort utvalg i noter, violiner, gitarer, trækspil, mundspil, grammofoner, plater og naaler”, (1916). Etter Karl Halls død i 1929 overtok enken Margit. Hun solgte også silketøyer, lampeskjermer og selvlaget batikk. Og hun drev kiosken på Stortorget.

Forretningen ble avviklet i 1933 og fru Hall dro til Oslo.

I 1920 ble det holdt delingsforretning der Storgata 81b ble utskilt fra nr. 81. I 1933 fikk denne eiendommen adressen Sjøgata 51.

I første del av 20-årene åpnet ”Hotel Hospitset” først her, senere ved Dampskipskaia.

Fra 1923 drev fru Bakland kafé mot Sjøgata. - T. Baklands kafé (Central), (1932).

Skjøte fra T. Bakland til Tromsø Handels- og Privatbank i likv. med forbehold for selgeren til for inntil 10 år å leie privatleilighet bestående av tre værelser og kjøkken samt kaféleiligheten i kjelleretg. Samt ytre rom i kjeller og pakkhus, tinglyst 17. nov. 1932. - Ved påtegning samme dag inntrådte Tromsø Farvehandel og fru Hagen-Olsen i bankens sted og overtok forpliktelsene.

Hagen-Olsen

Skjøte fra Erika Hagen-Olsen til Hjørdis Hagen-Olsen, 1932.

T. Bakland døde i 1935.

Tromsø Farvehandel overtok etter hvert hele forretningsarealet. Ved Ole Hagen-Olsens død i 1926 overtok enken Erika Hagen-Olsen, sammen med barna Olav og Hjørdis fra 1927. Malervarer, tjære, tapeter, linoleum, droger, parfyme, engros og en detail – Etter brannen i 1969 flyttet man rundt; først til Strandgata 36, deretter til Gerh. Holthes tidligere provisorium på torvet, også en tid i Storgata 57-59. I 1979 kunne man endelig flytte tilbake i Torgsenteret, Storgata 79/83, der er forretningen ennå.

Odd-Erik Hagen-Olsen overtok som disp. i 1982, (1984).

Ca. 1930 åpnet ”Tromsø fysikalske Institutt”, drevet av Kari Stene(=Simonsen).

Peder Jacobsen drev forretning mot Sjøgata på 1940 tallet. A. Anderson Schmidt, (Agnes A. Schmidt), manufaktur og trikotasje, (1940/46), tannlege Anna Eriksen-Ystehede, (1940/46), skredderne Sigurd og Sverre Sønvissen, (1940), sydame Mary og fyrbøter Petter Nicolaisen, kjøpmann Olaf Hagen-Olsen, agent Peder Jakobsen (skipsmegling, sild og fisk), lærerinne Arna Warmedal, postfullmektig Einar Eriksen, (1940).

Kjøpmann Hans H. Brox m/forr. Storgata 57, postfullmektig Einar Eriksen, Peder Jacobsen, agent- og kommisjonsforretning, (1946).

Ernst Jacobsen A/S, skipsmegling/forsikring, (1957), Norvask, kjemisk renseri, holdt til mot nord på 50- og 60-tallet.

Torger Sørensen, herre- og guttekonfeksjonsforretning, (1966), skipsmegler Harald Hansen, (1966).

Eid av Hjørdis Hagen-Olsen i 1969.

Brant ned 14. mai 1969.

Tomta er i dag en del av adressen Storgata 79/83, Torgsenteret, som ble bygd på 1980/90-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.