Sjøgata 49a (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sjøgata 49a var ei brygge i Tromsø. I 1905 ble en del utskilt og lagt til Storgata 81. Den var en hovedmistenkt da etterforskningen pågikk om hvorfor bybrannen i 1969 ble så eksplosiv og ukontrollerbar.

J.C. Berg

Johan Conrad Berg fikk målebrev på pakkhusgrunn her, datert 13. mai 1823. Han hadde våningshus i Storgata 79. Mer enn femti år senere, i 1874, etter J.C. Bergs død, overtok brorsønnen Nicolay Berg eiendommen.

I 1899 solgte Berg både Sjøgata 49, Storgata 79 og Sjøgata 45 til kjøpmann Karl Hall.

Troms Felleskjøp

1905 ble det holdt delingsforretning hvor Sjøgata 49 ble delt i nr. 49a og 49b. Året etter ble en del av Sjøgata 49a skilt ut og lagt til Storgata 81. Her fikk etter hvert Tromsø Farvehandel et stort lager, en medvirkende årsak til at brannen i 1969 fikk et så alvorlig omfang.

Karl Hall gikk konkurs i 1906 og Tromsø Privatbank overtok brygga. De solgte den igjen i 1921, til Hans Jensen, som også hadde kjøpt Storgata 79.

I 1934 tinglyses en skrivelse fra Troms felleskjøp om at de hadde kjøpt eiendommen, men skjøtet kunne ikke tinglyses da det ikke var mulig å utstede målebrev. Felleskjøpet forble eiere helt til brygga brant ned. Etter bybrannen i 1948 var dette den største gjenværende brygga sør for torget.

I motsetning til alle de andre bryggene i området brant ikke denne ned 14. mai 1969. Den var allerede nedbrent året før, i april 1968.

Adressen er ikke i bruk i dag.

Kilder

  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.