Sjøgata 45 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Terje Giswolds Tekstilhuset, ca. 1958
Foto: H. A. Brandt (Ca. 1958).

Sjøgata 45 i Tromsø var en forretningsgård med allsidig innhold gjennom årene; krambod, glassmester, kolonial, barber og konfeksjon. Men det hjalp ikke da brannen kom den 14. mai 1969.

J.C. Berg

Johan Conrad Berg etablerte sitt handelshus i 1821 i Storgata 79. I 1826 fikk han tomt til krambod her. Da J.C. Berg døde i 1874 overtok brorsønnen, Nicolay Berg, Sjøgata 45.

25 år senere, i 1899, solgte Berg alle sine eiendommer; Storgata 79 og Sjøgata 45 og 49, til kjøpmann Karl J. Hall. Hall solgte nr. 45 videre til glassmester B.R. Eriksen samme år og han skal ha hatt verksted her til 1902, før han gikk konkurs og måtte selge til byggmester K. Tessem. Tessem drev allerede med trelasthandel i Nerstranda 15 og utvidet virksomheten raskt flere steder i byen.

J.P. Nielsen skal også ha hatt sin glassmesterforretning her i 1899 og gikk konkurs omtrent samtidig med Eriksen. Nielsens verksted ble da overtatt av glassmester J. Mortensen, mens Eriksen begynte på nytt.

John A. Olsen

I 1907 solgte Tessem til Anna Næss Knudsen og to år senere gikk huset videre til Johan Smitt Meyer som også overtok firmaet H. Meyer i Sjøgata 43. I 1913 måtte Meyer-firmaene åpne akkordforhandlinger og gården ble solgt til John A. Olsen i 1914. Han drev barbersalong her i 1916, salongen ”Sanitaire”.

I 1916 var også kjøpmann Gerh J. Knudsen, f.1871, med kone Anna Elida Knudsen, i gården, hun drev broderiforretning i Storgata 63.

I de vanskelige 20-årene må John Olsen selge og kjøper i 1923 var kjøpmann Hans Jensen, som drev Jensens Skotøimagasin i Storgata 79. Så var det hans tur til å gå konkurs i 1927 og Tromsø Handels- og Privatbank ble sittende med eiendommen i tre år.

Kjøpmann Søren Hansen, kolonial & fiskeutstyr, kjøpte gården i 1930, men døde i 1932. Arnt Salvesen drev kolonialbutikk i 1940.

Kontormaskinservise (Hemming Stellander), National Kassaregister (H. Stellander), (1946).

Giswold

I 1938 kjøper endelig Agnes og Terje Giswold gården av Søren Hansens enke, Eliva Hansen. De starter en konfeksjonsforretning som gikk under flere navn; «Giswolds motehus», ”Motehuset” (1940, i 1946 ledet av Karen Arntzen ), «Tekstilhuset». På 1950 og 60-tallet ble forretningen Tekstilhuset, «dame-herre-barnekonfeksjon, manufaktur og sengeutstyr», drevet av Terje Giswoll jr. Det varte i 30 år. Huset brant ned 14. mai 1969.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958. (Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972.
 • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.