Thea Berg

Thea Berg (født 15. mars 1836 i Christiania, død 23. mai 1911) var rentenist og mesén med tre brødre i glassverkbransjen.

Hun var datter av gårdbruker og trelasthandler Christopher Berg (1790–1869) og Olava f. Finden (1787–1828). Hun ble født i hovedstaden, hvor familien hadde bosatt seg året før. Faren hadde da blitt forvalter for magasinet til Interessentskapet Biri, Hurdalens og Hadelands Glasverker, seinere medeier i 1847, og Theas brødre Nils, Ole Chr. og Harald tok over familiefarens part i 1852.

Etter hvert ble Biri Glassverk lagt ned, mens Høvik Glassverk i Bærum ble satsa på. Thea ble boende i hovedbygningen på verket, sammen med broren Nils. Søskenparet «førte et meget gjæstfrit Hus». I 1910 het det at søskenparet hadde ei kokke som var tatt med fra Biri. Ei dame fra Nils' barndomsbygd Nordre Land bodde i huset «til hjælp og hygge». Videre hadde søskenparet sanitetssøster og stuepike, samt en svensk kusk som bodde der sammen med sin norskfødte kone og to barn.

Thea Berg var «rentenist» og levde ikke av noen jobb utenom familieformuen. I hennes siste leveår hadde hun stelt brorens «store og gjestfrie hus», fortalte Asker og Bærums Budstikke, og fortsatte: «Da broren døde ansaa frøken Thea sin mission for fuldendt». Selv om hun døde kun dager etter Nils Berg, i mai 1911, er nok utsagnet en undervurdering av Thea Berg som samfunnsmenneske. Hun var blant stifterne av høyrelaget Østre Bærums liberale forening i 1909, for øvrig fire år før alle kvinner hadde stemmerett. I begravelsen fikk hun kranser fra Høvik ældre Kvindeforening og Asker og Bærum Kvinneråd.

Som det var forventa av datidas rike personer, ga hun dessuten en del penger til veldedighet. Et bidrag på 1000 kroner til Sophies Minde er blant annet kjent. Nils og Thea Berg testamenterte minst 80 000 kroner til legatariske formål.

Kilder og litteratur