Fredrikke Mørck

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Norges Kvinder 13. november 1931: utsnitt av omtale av Fredrikke Mørck i anledning 70-årsdagen.

Fredrikke Andrea Møllerup Mørck (født 9. november 1861 i Trondheim, død 14. oktober 1934 i Oslo) var lærer, redaktør og kvinnesaksforkjemper. Hun var sentral i blant annet Landskvindestemmeretsforeningen og Norske Kvinners Nasjonalråd, og hun var redaktør i tidsskriftet Nylænde fra 1916 til 1927.

Hun var datter av tollinspektør Christian Frederik Møllerup Mørck (1828–1897) (1828–1897) og Helene Margrete Crøger (f. 1829). Sjøl ble hun ikke gift.

Mørck tok lærerinneeksamen i 1880, og jobba så i Tønsberg en tid. Hun flytta så til Kristiania. Fra 1900 til 1905 underviste hun på middelskolenFrøken Rolls Pigeinstitut, og deretter drev hun Fredrikke Mørcks Pigeskole i sin egen leilighet.

På denne tida hadde de kvinnelige lærerne i den høyere skolen svært dårlig lønn, og de fikk ikke bli medlemmer av Filologenes og Realistenes Landsforening. I 1898 ble det derfor satt oppretta interesseforeninger for kvinnelige lærere flere steder i landet. Mørck var med på å opprette Kristiania høiere skolers lærerindeforening, og ble første leder der. I 1900 ble hun leder i Høiere skolers landslærerindeforening, og hun satt i det vervet til 1906. Hun var også med på å stifte Norske Kvinners Nasjonalråd i 1904.

Mørck var medarbeider i tidsskriftet Nylænde fra starten i 1887, og var god venn av redaktør Gina Krog. Da Krog døde i 1916 så det en kort tid ut til at tidsskriftet, som var sentralt for norsk kvinnebevegelse, skulle bli nedlagt. Mørck hadde blitt spurt av Gina Krog på dødsleiet om hun ville ta over som redaktør, og dette valgte hun å gjøre. Det var kostbart å gi ut bladet, og gjennom sin redaktørperiode sleit Mørck ofte med å få edene til å møtes. Mørck hadde i 1914 bevist at hun kunne gjøre jobben som redaktør, da hun det året var redaktør for tobindsverket Norske Kvinder.

Kvinnebevegelsen var delt i forskjellige foreninger, som hadde forskjellig syn i en del sentrale spørsmål. Noe av det viktigste med Nylænde var at bladet, til tross for at Krog var en klar lederskikkelse på én av fløyene, fungerte som en felles plattform. Fredrikke Mørck fortsatte på denne kursen. Etter at stemmerettskampen var vunnet i 1913 ble spørsmål om kvinnelige fagforeninger og kvinners lønnskrav spesielt viktig i Nylændes spalter. Det ble en vanskelig tid for kvinnebevegelsen, og bladets utgiver Norsk Kvinnesaksforening mista et betydelig antall medlemmer.

I 1927 måtte Mørck gå av som redaktør på grunn av sviktende helse, og bladet ble nedlagt.

Litteratur og kilder