Tryvannstårnet

Tryvannstårnet er et radio- og fjernsynstårn fra 1962Tryvannshøgda i Oslo, 529 meter over havet. Tårnet er 118 meter høyt og er tegnet av Peter Andreas Munch Mellbye (1918-2005). Etter at FM-nettet ble slukket i september 2017 er ikke tårnet lenger i bruk for kringkastingsformål. Det fungerte tidligere også som signaltårn for luftfart og meteorologisk stasjon. Den analoge senderen i Tryvannstårnet ble avviklet i 2008. Tårnet ble drevet av Norkring som er et heleid selskap i Telenorkonsernet. Det ble utført overvåking og kontroll av hele det norske kringkastingsnettet fra bunnen av tårnet.

Dagens Tryvannstårn i Oslo er fra 1962, og det fjerde i rekken av tårn på Tryvannshøgda i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008)

Dagens Tryvannstårn er det fjerde i rekken av tårn på Tryvannshøgda. Første Tryvannstårn ble bygget i 1867 etter initiativ av Thomas Johannessen Heftye og sto til 1883, andre tårn sto 1883-1924, og tredje tårn 1934-1962. De tre første tårnene var alle bygget i tre, og kun ment som utkikkstårn.

60 meter opp i tårnet er det et innebygget publikumsgalleri. I klart vær skal man kunne se så langt som til Sverige, Gaustatoppen, Mjøsa og Moss. Publikumsgalleriet var drevet av Skiforeningen, men har vært stengt siden 2005 på grunn av brannforskriftene.

Pr. 2023 arbeider Oslo kommune med planer for salg av Tryvannstårnet med tanke på ny bruk.

Om åpningen av Tryvannstårnet i 1962

Dagens Tryvannstårn ble offisielt åpnet av forsvarsminister Gudmund Harlem 11. september 1962. Aftenposten hadde i sin utgave dagen etter fyldig omtale av begivenheten (utdrag):

Vidunderlig vakkert var det, med flommende sol over by og bygder, sjø og vann, åser og fjell, da den offisielle åpningen av denne hovedstadens nye ultramoderne, koniske attraksjon fant sted i nærvær av en rekke fremtredende sivile og miltære personer, deriblant ordfører Rolf Stranger, statsråd Gudmund Harlem, sjefen for Luftforsvaret, generalløytnant Odd Bull, sjefen for Hæren, generalløytnant Paal Frisvold, sjefen for Sjøforsvaret, viseadmiral Erling Hostvedt, sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Bjarne Øen, direktør for Forsvarets Bygningstjeneste, Harald Rognhaug, forsvarsråd Jakob Modalsli, oberst Th. Lundesgaard, kringkastingssjef H. J. Ustvedt, samt en rekke representanter for kommunen og de etater som har anlegg i tårnet.

Byggeplanene var omstridt på grunn av høyden og utformingen, og i VG ble tårnet kalt «en gravid flaggstang». Aftenposten kunne også fortelle at tårnet hadde fått kallenavnet «Morfinsprøyten», men la til: «Navnet skjemmer ingen, formen har da heller ingen ting å si. Hovedsaken er at Oslo nu endelig har fått sitt fjerde - og forhåpentligvis siste - som Stranger sa, Tryvannstårn.»

Galleri

Kilder og litteratur


Koordinater: 59.988636° N 10.668110° Ø