Vækerøveien

Vækerøveien i Oslo går fra Drammensveien ved Vækerø til Sørkedalsveien ved Røa. Hovedløpet er ca. 4,5 kilometer langt.

Motiv fra Vækerøveien.
Foto: Dagbladet (1963).
Motiv fra Vækerøveien sommeren 2015.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Veien fikk formelt navn etter gården Vækerø i 1917, men ble anlagt allerede i 1780-åra av Peder Anker. I 1790-åra, da den var ny, omtalte presten Jacob Nicolai Wiese veien som «den foldkomneste Vei i Norge» i sin reiseskildring.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
10 1890 Villa Enebolig i sveitserstil.
21 omkr. 1916 Bolighus  
23 omkr. 1916 Bolighus
24 1937 Bygård Stangelandgården, oppr. kalt Frøylandgården. Navn etter Rolf Stangeland A/S, en kolonial- og kjøttforretning som lenge holdt til i gården. Opprinnelig sju butikker i gården. Rekvirert av tyskerne 1942/1943, og inngikk i Festung Furulund.  
31 1915 Villa «Bellevue», arkitekt Paul Armin Due. Eiendommen har i dag adresse Furulundtoppen 1.
34 A Her lå tidligere husmannsplassen Kneika under Ullern
42 1700-tallet Gård Lilleaker. Tunet er bevart; våningshus fra omkr. 1750. Ruiner av dekorativ «eremitthytte» ved Ullernchausséen 99. Et stabbur på tunet kommer fra Jubileumsutstillinga på Frogner 1914.  
59 1937 Villa Funksjonalisme, arkitekt Ove Bang.
61A 2012 Flerfamiliehus Murbygning med tre boenheter. Erstattet en funkisvilla fra 1939.  
61B 1939 Villa Funksjonalisme. Huset sees til venstre på bildet av nr. 61A.
95 1938 Flermannsbolig Funksjonalisme, tre boenheter. Arkitekter Antti Norrgren og Jarle Berg.  
108 1938 Villa Funksjonalisme. Arkitekter Antti Norrgren og Jarle Berg.  
110B 1800-tallet Løkkeeiendom Mølleplassen Rolighet og Ullern mølle.  
146C 1957 Enebolig Arkitekt P.A.M. Mellbye  
152 1978 Skolebygning Lysejordet skole.
167A 1936 Forretningsgård Funksjonalisme, arkitekt Trygve Gierløff. Opprinnelig adresse nr. 165.  
169 omkr. 1850–1875 Husmannsplass Larsenstua.
171 omkr. 1825–1850 Bolighus Tilhørte opprinnelig gården Rød søndre.
172 Omkr. 1936 Villa Funksjonalisme. Arkitekt Trygve Gierløff.  
175 Husmannsplass Tørjestua under Søndre Rød.
177 1800-tallet Gård Rød mellom. Tunet er bevart med våningshus, drengestue og uthus.
178 1750-åra Bolighus Opprinnelig husmannsplass og sagmesterstue under Søndre Ødegård under Nordre Rød, også kalt Nedre Ødegården. I dag bolig.
200A omkr. 1850–1875 Husmannsplass Husmannsplassen Nordre Ødegård under Nordre Rød, også kalt Øvre Ødegården. Sagmesterbolig og driftsbygning bevart.  
203 Forretningsbygning Hjørnebygning i tre. Brødrene Randklev starta sin forretning her i 1920-åra, flytta senere til nr. 210. Senere Randklevs Isenkram- og Farvehandel fra 1934, andre butikker, i 2014 7-eleven. Danner bygningsmiljø med den tidligere skysstasjonen i Griniveien 6. Kommunalt listeført for bevaring.
210 Forretningsbygg Brødrene Randklev flytta hit fra nr. 203. I 2014 ICA-butikk.
213 Bygård Bolig- og forretningsgård på to etasjer. Tidligere kolonial- og manufakturforretninger.
214 2007–2008 Boligblokk Del av Sameiet Røatunet, Vækerøveien 214–218 og Griniveien 9. Ark. Halvorsen og Reine. Totalt 56 leiligheter i sameiet. Tidligere småhus og Oslo Samvirkelags gård på eiendommene. Opprinnelig Røa Handelsforening, stiftet i 1890, bygning fra 1938 på denne tomten.  
216 2007–2008 Boligblokk Del av Sameiet Røatunet, Vækerøveien 214–218 og Griniveien 9. Ark. Halvorsen og Reine. Totalt 56 leiligheter i sameiet. Tidligere småhus og Oslo Samvirkelags gård på eiendommene.
218 2007–2008 Boligblokk Del av Sameiet Røatunet, Vækerøveien 214–218 og Griniveien 9. Ark. Halvorsen og Reine. Totalt 56 leiligheter i sameiet. Tidligere småhus og Oslo Samvirkelags gård på eiendommene.

Kilder

Koordinater: 59.91666° N 10.65524° Ø