Vaterland kirkegård

Vaterland kirkegårds beliggenhet er markert med en blå plakett på Møllergata 19.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Vaterland kirkegård, opprinnelig Vaterlands Kirkegaard, ble oppretta på 1600-tallet som fattigkirkegård for Christiania. Den har navn etter strøket Vaterland, men lå i bakkene sør for Hammersborg, nærmere bestemt mellom Grubbegata og Møllergata rett øst for Militærhospitalet i Empirekvartalet, omtrent der Møllergata 19 ligger i dag. Man vet at den ble anlagt før 1638, og muligens kan den ha blitt anlagt samtidig med den nye byen i 1624.

Kirkegården ble anlagt på fjellgrunn, noe som gjorde de vanskelig å bruke den. Allikevel ble den brukt i nesten tohundre år. Først i 1811 ble den nedlagt. Den ble så stående mer eller mindre urørt en tid. I 1862 ble den nye hovedpolitistasjonen, Møllergata 19, bygd på tomta. Det er ingen synlige spor etter kirkegården.

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.
  • Bård Alsvik: «Døden i Christiania. Begravelsesvesenet i forrige århundre», i Tobias (informasjonsblad fra Oslo byarkiv) nr. 4/1998, s. 4–7