Voss stasjon

Voss stasjonBergensbanen ligger på Vossevangen i Voss herad, 57 meter over havet. Avstanden fra Oslo er 385,5 km. og fra Bergen 106,7 km. Den opprinnelige stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange. Den ble flyttet til Dale stasjon ved Bergensbanens åpning. Det var da oppført ny stasjonsbygning tegnet av Paul Armin Due. Denne har siden blitt påbygd.

Voss stasjon i 1939. Til høyre ser vi Fleischer's Hotel.

Vossebanen ble omlagt til normalspor i 1904. Bergensbanen ble åpnet 27. november 1909 av Kong Haakon VII under et arrangement på Voss stasjon. Så lenge Hardangerbana var i drift, var stasjonen det viktigste jernbaneknutepunktet på Vestlandet. 2. juli 1954 ble Vossebanen åpnet for ordinær elektrisk drift, og 7. desember 1964 stod elektrifiseringen av hele banen ferdig. På tross av store ombygginger er stasjonen fortsatt betjent av togekspeditør.

I damptiden var typene 18, 26, 28, 30, 31 og 39 et vanlig syn på Voss stasjon.

Togtider ved Voss stasjon i Bondebladet 20. oktober 1924.

Galleri

Eksterne lenker

Kilder

  • Banedata 2013, Thor Bjerke (red.) Hamar/Oslo 2013.