Åmot (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åmot
Åmot Bærum.jpg
Alt. navn: Aamot
Rydda: Tidlig middelalder
Sted: Lommedalen
Fylke: Akershus
Kommune: Bærum
Gnr.: 105
Type: Matrikkelgård
Adresse: Byveien
Postnummer: 1350 Lommedalen

Åmot, også skrevet Aamot, er en matrikkelgård i Bærum kommune med gårdsnummer 105. Gården ligger i Lommedalen. Navnet kommer av at gården ligger ved elvemøtet mellom Lomma og Vesleelva.

Historie

Gården var en halvgård skilt ut i tidlig middelalder mellom By og Vensås.

Gården ble avfolket ved Svartedauden, men tidlig gjenreist. Den var i bruk i 1613. I 1665 var det to brukere på Åmot. Gården tilhørte kirken. I 1730 ble den solgt til brukeren Gulbrand Svendsen. I 1778 kjøpte Conrad ClausonBærums Verk den nordre halvparten av Åmot.

Ved fossen i Vesleelva lå allerede på 1600-tallet Åmots bekkekvern. Fra tidlig på 1600-tallet var det bondeeid sag på Åmot. Den ble snart tatt i bruk etter forordningene i 1616. I 1899 ble ny Aamot sag og høvleri bygget av Kristen O. Aamodt (1880–1965). Det ble bygd rørgate fra Åmotdammen og ned til saga. Saga tok i mot leieskur for mange av bøndene i Lommedalen. Da saga brant i 1962, var den nedslitt og ute av bruk. Åmotgårdene har gitt navn til ÅmotkolleneKrokskogen.

Søndre Åmot

Bruksnr. 105/1, har vært bondeeid fra 1730. Gården hadde i 1826 75 mål innmark, og en besetning på 3 hester, 8 kuer og 8 sauer. Det ble det året solgt 2,5 tylfter sagtømmer og 60 favner ved. Utsæden var på 9 tønner korn og 11 tønner poteter. I 1922 kjøpte Kristen O. Aamodt (1880–1965) på Søndre Åmot også den andre Åmotgården, bruksnr. 4 fra Bærums Verk og drev gårdene sammen. Han var ordfører i Bærum 1920–22.

Øvre Åmot

Bruksnr. 105/4, lå under Bærums Verk fra 1778 til 1922. I 1826 hadde gården 80 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 5 kuer og 6 sauer. Utsæden var 10 tønner korn og 9 tønner poteter. Det året solgte gården 2,5 tylfter sagtømmer og 60 favner ved. I 1939 hadde gården totalt 2688 dekar, hvorav 191,5 dekar var jordbruksareal og 2300 var barskog. Besetningen var bare 2 hester. Det ble dyrket 7 dekar hvete, 30 dekar havre og 4 dekar poteter. Gården hadde 38 frukttrær og 9 bærbusker.

Nordre Åmot

Bruksnr. 105/2 og 6, ble skilt ut i 1855, og ligger på plassen Tyttebærhaugen. Gården ligger lengst nord av Åmotgårdene.. I 1939 var gården på 441 dekar totalt, hvorav 81 dekar var jordbruksareal og 350 dekar var barskog. Besetningen var på 1 hest, 1 kalv 1 kvige, 8 kyr, 12 høns og 6 kyllinger. Det ble dyrket 4,5 dekar hvete, 20 dekar havre, 2,5 dekar poteter og 2,5 dekar fôrnepe. I hagen var det 12 frukttrær og 6 bærbusker. På Åkerløkka under Nordre Åmot bygde grosserer Hans Finne i Oslo før krigen pelsdyrfarm for rev og mink på 20 dekar leid jord. I 1939 hadde han på farmen 108 voksne sølvrev og 121 unger, 10 blårev og 16 unger, 4 mink og 4 unger, 2 platinarevunger, 2 kyr og 2 griser.

Småbruk utskilt fra Åmot

Solvang og Nordby er småbruk skilt ut fra Åmot.

Husmannsplasser under Åmot

Engaløkka (Engen), Rønningen, Skredderstua, Tyttebærhaugen og Dalsbråten var husmannsplasser under Åmot.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Åmot (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.97706721401055° N 10.468306894811995° Ø