Øl- og vinsamlaget i Lillestrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øl- og vinsamlaget i Lillestrøm ble opprettet i 1890 av Skedsmo kommunestyre. Bakgrunnen var protester fra avholdsfolket som påpekte den økende bruken av alkohol på stedet, og for at de kommunale myndighetene skulle ha kontroll med alkoholomsetningen.

Øl- og vinsamlagets bygning fra 1903. Fotografi fra 1920.
Foto: Akershusbasen.

Samlaget var et aksjeselskap med eget styre som ble valgt av aksjonærene og oppnevnt av kommunestyret. Det fikk fire utsalgssteder, tre i Lillestrøm og ett i Strømmen. I Lillestrøm drev Samlaget sin egen restaurant, jernbanerestauranten fikk fortsatt rett til å selge alkohol til de reisende og Oftedahls Hotell fikk bevilling til å servere vin og øl til sine gjester. Alt annet lovlig salg av alkohol i Skedsmo kommune ble det nå slutt med. Kommunestyret bestemte at Samlagets overskudd skulle gå til følgende formål i Lillestrøm: å bekjempe drikkeondet, å fremme orden og sikkerhet, å understøtte de verdige fattige, å bidra til indremisjonens virksomhet og støtte allmennyttige formål.

Samlagsstyret bestemte hvordan overskuddet skulle brukes, og støtten gikk blant annet til

  • bygging av likhus/likkapell på Torvmosen
  • oppsetting av 26 oljelamper til gatelys
  • utbygging av avløpsanlegget
  • lønn til to politikonstabler
  • stedets arrestlokale
  • Lillestrøm middelskole

Siden Skedsmo kommunestyre var sparsom med bevilgninger til Lillestrøm, var midlene fra Samlaget kjærkomne for Lillestrøm bygningskommune, og de medvirket til utvikling i tettstedet.

Øl- og vinsamlaget var en økonomisk gullgruve. De fire første driftsårene hadde Samlaget en omsetning på kr 250 000. I denne summen inngikk salget av en million flasker øl. Av overskuddet gikk kr 18 300 til allmennyttige formål, mens kr 5900 gikk til Skedsmo kommune i form av skatter og avgifter.

Det kom mange protester mot Samlaget. Grunnen var at drukkenskapen økte i Lillestrøm. Avholdsfolket krevde ustanselig at det skulle nedlegges. Dessuten kom det protester fra soknepresten og et opprop fra innbyggerne til kommunestyret med 209 underskrifter.

Da Øl- og vinsamlaget i 1903 oppførte egen bygning, ble det årlige overskuddet lavere, og det ble delt ut langt færre midler til allmennyttige formål. I 1906 fornyet kommunestyret Samlagets skjenkerett med bare ett år, og følgen ble at tiltaket ble lagt ned i 1907. Den nye Lillestrøm kommune som ble opprettet i 1908, trengte møtelokale og administrasjonsbygning, og i 1909 kjøpte kommunen samlagsbygningen som hadde adressen Torvet 5. Bygningen ble benyttet til kommunale formål til den brant i slutten av 1970-årene. Lillestrøm sparebank kjøpte tomta, og har siden 1985 hatt sine lokaler her.

Avholdsforeningene og kommunestyret ville tørrlegge Lillestrøm, men tiltaket mot å få bort alkoholbruken ved å legge ned Øl- og vinsamlaget viste seg å være nytteløst. Protestene mot nedleggingen kom fra flere hold. Begrunnelsene var at dette ville gjøre stedet mindre attraktivt for reisende, og at tørrleggingen ikke ville bedre edrueligheten, men tvert i mot føre til smughandel. Lokalavisen Akershus skrev 1. august 1907: «Man ser vel saa mange berusede Personer som før, og de fra før saa sørgelige berømte Spleiselag er begynt å vokse op som Paddehatter efter Regnvær. Man spleiser til en Kurv eller Kasse, gir Agenten Ordren og i Løbet af kort Tid har man den attraaende Vare i Lillestrøm.»

Litteratur