Østerøy (fiskeskøyte 1960)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østerøy
Osteroy.jpg
Registeringsnummer AA 64 G
Egennavn: Østerøy
Båttype Skøyte
Lengde 48 fot
Byggeår 1960
Framdriftsmidler: Motor
Kommune Grimstad kommune
Lagstilhørighet: Kystlaget Terje Vigen


«Østerøy» er en 48 fots fiskeskøyte bygd i 1960 i Risør. Helt siden den gang har båten hørt til i Grimstad, nærmere bestemt på Hestnes. Skøyta har i alle disse årene vært velholdt og et positivt innslag i kystbildet.

«Østerøy»s vei fra aktiv reketråler til pensjonisttilværelse i Kystlaget Terje Vigens regi gikk forholdsvis greit, takket være gode hjelpere både lokalt og sentralt. Som sikkert mange kjenner til, administrerer Fiskeridepartementet en ordning for kondemnering av eldre fiskefartøyer. Ordningen er nedfelt i «Forskrift for tildeling av tilskudd til fornyelse og kapasitetstilpassing i den norske fiskeflåten». Formålet med denne forskriften er blant annet å «skape bedre grunnlag for lønnsomme enheter i flåten». Det betyr at departementet gjennom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) yter økonomisk tilskudd til å fjerne eldre fiskefartøyer.

Kystlaget Terje Vigen fikk vite at «Østerøy» skulle kondemneres, og mente det var i samsvar med lagets målsetting å forsøke å redde båten fra destruksjon. Det er muligens flere framgangsmåter i slike saker, men laget valgte følgende strategi: Da båten er et prakteksemplar av sin art, mente de at den burde erklæres bevaringsverdig, selv om den ikke er mer enn 40 år gammel. Denne båttypen var vanlig for noen ti-år siden, men er nå i ferd med å forsvinne fra kystbildet. Dersom laget fikk Riksantikvaren med på å betegne båten som bevaringsverdig, ville de ha et godt kort på hånden ved en søknad til Fiskeridirektøren om unntak fra kondemneringsbestemmelsene. Det er nemlig slik at før eieren får utbetalt kondemneringstilskudd, skal det legges fram en erklæring om at skroget er tilintetgjort. Unntaket er dersom Fiskeridirektøren godtar at fartøyet skal bevares til museumsformål, offentlige institusjoner eller stiftelser og organisasjoner. Laget forsto at en slik godkjenning fra Fiskeridirektøren «satt langt inne» dersom det ikke forelå en åpenbar grunn til unntak fra bestemmelsene.

Grimstad bymuseum ved Jarle Bjørklund ble kontaktet, og etter grundig vurdering av blant annet fartøytype, alder, tilknytning til regionen og kystlagets kompetanse skrev han en anbefaling om at fartøyet burde bevares. Anbefalingen ble lagt ved vår søknad til Riksantikvaren.

Henvendelsen ble besvart innen én måned med følgende overskrift på brevet: «'Østerøy' -- AA 64 G -- Anbefaling om unntak fra kondemnering», til glede for Kystlaget Terje Vigen. En setning fra brevet bør gjengis: «Vi vurderer Kystlaget Terje Vigen for å være en seriøs organisasjon med gode muligheter for å ta vare på fartøyet på en akseptabel måte. Riksantikvaren anser «Østerøy» som et verdifullt tilfang til flåten av bevarte fartøyer, og vil med dette anbefale unntak fra kravet om destruksjon.» Resten av prosessen gikk greit. Laget søkte Fiskeridirektøren om å få overta båten med henvisning til Riksantikvarens uttalelser. Mange formaliteter måtte ordnes, og mange brev skrives, men saken var avgjort. Sommeren 2000 ble Kystlaget Terje Vigen oppført som reder i Norsk Ordinært Skipsregister.

«Østerøy» skal nå tilbringe pensjonisttilværelsen i Grimstadskjærgården i kystlagets tjeneste. Kystlaget Terje Vigen er både stolte og ydmyke over å være vertskap for en så seleber dame.