Øverbygd kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øverbygd kommune

Øverbygd kommune i Troms ble opprettet 1. juli 1925. Tidligere var Øverbygd en del av Målselv kommune. 1. januar 1964 ble Øverbygd igjen innlemmet i Målselv kommune. Da var innbyggertallet 1232 og arealet 2132 km2. Øverbygd hadde kommunenummer 1923. Dette kommunenummeret er gjenbrukt for Salangen kommune fra 1977.

Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933 omtalte kommunen ganske kortfattet slik: «Øverbygd, herred og sogn i Målselv prestegjeld, Troms. Øverbygd ligger sør for Tromsø omkring Målselvs kilder, på grensen mot Sverige. Fjellene når ca. 1500 m.o.h. Hovedvei langs Målselv.»

Arbeidernes leksikon supplerte med at herredet var 2069,35 kvadratkilometer og hadde 649 innbyggere i 1930, dvs 0,31 per kvadratkilometer. Da hadde herredet 2692 mål dyrket jord med 435 mål åpen aker, 535 storfe, 471 geiter, 228 sauer og 82 hester. Det produktive skogarealet var på 218914 mål lauvskog og 71438 mål barskog. Største ervervsgrupper (over 15 år): Gårdbrukere 97, tjenere og arbeidere ved jordbruk 16.

Stemmefordelingen ved stortingsvalget i 1933 (og 1930) Borgerlig samlingsparti 3 (12), Bondepartiet 25 (49), Venstre 80 (103), Samfundspartiet 67, Arbeiderpartiet 91 (81).

Kommunens utvikling

År Innb. Hendelse
1920 566
1925 Kommunen opprettes
1930 649
1946 744
1950 755
1960 1 087
1964 1 232 Innlemmes i Målselv kommune


Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent

Parti 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
NS 1 0,0
SfP 2 25,2 43,0 8,7
H 3 8,8 4,9 1,1 1,6 6,3 20,4 21,6 26,8 26,1
KrF 3,0 5,5 3,8 4,2
V 51,1 42,0 30,1 19,9 23,3 24,6 26,5 12,5 4,4
SP 4 4,4 20,0 9,4 1,2 14,0 25,5
DNA 35,8 33,1 34,2 34,3 66,7 42,5 44,0 39,3 39,7
NKP 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 2,3 0,0 0,2
Andre 3,6

1 Nasjonal Samling 2 Samfundspartiet 3 1927 til 1936: Det borgerlige samlingsparti 4 1927 til 1957: Bondepartiet


Kilder