A. M. Løes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo.

A. M. Løes var et dagligvarehandelsfirma på Nesodden. Som handelsfirma opererte det fra 1878 til 1993, og fortsatte som driftsselskap for eiendom samtidig som A. M. Løes fortsatte noe lenger enn 1993 som merkenavn på butikkene. Firmaet ble eid og drevet av fire generasjoner Løes. Da fjerde generasjon solgte i 1993, hadde firmaet tre dagligvareforretninger på Nesodden og to i Moss. Butikkene havnet i det som ble Norgesgruppen.

Løes og Torget

Etter at Johannes Markussen kjøpte gården Løes sør på Nesodden, begynte han et landhandleri der 16. november 1878. De handlet naturligvis med gårdsvarer. Da han døde i 1886 drev enken Bolette Løes landhandleriet videre. Paret hadde ni barn, og sønnen Anton Markussen Løes ble den som til slutt overtok butikken tidlig på 1910-tallet. Anton M. Løes kjøpte også bruket Torget litt øst for Løes for å flytte butikken dit. Fra da het handelsfirmaet alltid A. M. Løes.

Anton M. Løes utviklet butikken med utvidelser, men i enda større grad stedet. Han anla vei ned til Bunnefjorden og brygge der, slik at han kunne få vareleveranser sjøveien, og skaffet seg selv bil som en av de første på Nesodden. Dessuten begynte han å utparsellere tomter mellom Torget og sjøen, noe som økte kundegrunnlaget.

Ekspansjon

Arnt M. Løes overtok firmaet i 1947, og en videre ekspansjon fulgte. Det samme gjaldt for kommunen generelt, da Nesoddtangen ble utbygd, og 1. november 1956 startet Løes filialen Tangen Kolonial med Arne Sagmoen som bestyrer. Butikken holdt til i ei brakke før lokaler i Tangen Centrum sto klare i januar 1959. Innflyttingen ble kombinert med en noe forsinket 80-årsfeiring. I juli 1963 ble 85-årsfeiringen tatt med å gjøre om Tangen Kolonial til supermarked.

I 1976 fikk A. M. Løes sin tredje filial da firmaet overtok en gammel butikk på Fagerstrand. Butikken på Torget ble flyttet til et mye større nybygg på Nystuen, bedre kjent som Kirkekrysset, i 1984. Butikken på Tangen fortsatte ufortrødent.

I 1984 overtok fjerde generasjon firmaet, representert ved Anton Løes jr. Hans første grep var å utvide til Moss med en butikk på senteret Mosseporten, og i 1992 kom en femte butikk ved navn Løes Mat på Jeløya.

Salg

Anton Løes jr. ønsket på dette tidspunktet å trekke seg tilbake, var i lange forhandlinger med kjøpere, og i 1993 solgte han butikkene på Torget, Tangen og Fagerstrand til Asko Østfold. Nærmere bestemt ble forretningsvirksomheten solgt mens A. M. Løes fortsatte som driftsselskap for bygningene. Parallelt hadde Anton Løes jr. vært med på oppstarten av en ny matkjede, Meny. Kjeden skulle skille seg fra lavpriskjedene med større varesortiment og mer bestemmelsesrett for den enkelte kjøpmann, mens felles tv-markedsføring ble sett på som helt nødvendig.

I ei tid ble Løes kombinert med Meny som merkenavn på butikkene. Også de to butikkene i Moss ble solgt til Asko Østfold i 1993.

A. M. Løes har også drevet andre foretak opp gjennom tidene, som en kiosk på Sunnaas og fra 1977 Centrum Jern & Farge.

I ettertid

Asko Østfold leide ut butikkene i Kirkekrysset og på Tangensenteret til en ny driver, Georg Iversen. Begge ble drevet i Meny-kjeden; i 2001 ble butikken i Kirkekrysset gjort om til Kiwi. Både Asko, Meny og Kiwi ligger under Johannson-familiens Norgesgruppen.

Fagerstrand-butikken eksisterte til 1996, da Løes kjøpte klesbutikken Ørn og leide ut til Asko Østfold som plasserte en Kiwi-butikk også der, samt postkontor.

Året før hadde Anton Løes jr. sendt inn en byggesøknad for butikk og postkontor på et ubebygd område ved Gjøfjell kapell, men denne planen ble trukket tilbake.

Kilder

  • «Firmaet A. M. Løes, Torvet, Nesodden har 80 års jubileum», Akershus Amtstidende 14. januar 1959
  • «85 års jubileum for firmaet A. M. Løes som åpnet supermarked nå mandag», Akershus Amtstidende 19. juli 1963
  • «Det er lenger fra Torvet til Tangen enn det en tror», Akershus Amtstidende 17. november 1978
  • «Utvidet Løes-Meny», Akershus Amtstidende 24. juli 1992
  • «Løes mat blir Meny», Moss Dagblad 1. september 1992
  • «Løes selges», Moss Avis 2. juli 1993
  • «Nye eiere til A. M. Løes», Akershus Amtstidende 5. juli 1993
  • «Bygger nytt senter», Akershus Amtstidende 26. oktober 1995
  • «Kiwi-kjeden til Ørn», Akershus Amtstidende 6. september 1996