Agdenes fyr

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Agdenes fyr
Agdenes.jpg
Foto: Eli J. Ellingsve
Oppretta: 1804
Status: Nedlagt 1984, erstattet av fyrlykt på Ringflua
Funksjon: Leifyr
Eier: Agdenes Fyr AS Klæbu Sparebank
Sted: Agdeneset ved Trondheimsfjorden
Fylke: Trøndelag
Kommune: Agdenes kommune
Vernestatus: Ikke vernet, men underlagt antikvariske restriksjoner

Agdenes fyr ligger ytterst på Agdeneset i Agdenes kommune, ved vestsida av munningen av Trondheimsfjorden. Fyrstasjonen har navn etter neset. Førsteleddet i navnet kan inneholde ei gammel språkrot med innholdet ”skarp, spiss, framstikkende”, trolig det samme opphavet som i fylkesnavnet Agder. Ved neset dreier leia 90°, og det nevnte innholdet i navnet kunne nok passe bra.

Fyrstasjonen ble opprettet i 1804, som et leifyr. Forslaget om lys eller bluss ble reist i 1802, for – som det heter i begrunnelsen – ”at komme denne – formedelst de farlige Klipper under Vandet og de skjær utenfor – endog om Dagen farlige Pynt forbi”. Da fyrstasjonen ble lagt ned i 1984, ble lyset erstattet av ei lykt på betongsøyle på en av de nevnte farlige undersjøiske klippene, Ringflua.

Den første fyrbygningen ble oppført i 1803. Det siste fyrlyset var plassert i et hvitt firkantet betongtårn i enden av fyrhuset. Lyshøyden var 37,8 m over høyvann, og lysstrålen nådde 16,9 nautiske mil utover havet.

Det var lang avstand mellom de enkelte fyrene og det departementet de sorterte under. Det kunne føre til at de ansatte ved fyrstasjonene ikke alltid utførte oppgavene i samsvar med regelverket. De kunne også bli nødt til, under spesielle forhold, å utføre oppgaver det ikke var gitt særskilt løyve til ennå. Etter at fyrdirektøren i 1846 hadde funnet noen uregelmessigheter ved arbeidet på Agdenes, sendte han brev til oppasseren ved fyret: «Enten jeg skal anse Dem for å være dum eller vrangvillig vet jeg ikke, men Deres Affaire med Kvittering for oljen til Kjøbmann Eger viser tydelig at De må være en av delene… og vær forvisset om at jeg skal tale et alvorligt Ord med Dem næste gang jeg kommer til Agdenæs».

Agdenes fyr ble lagt ned som bemannet fyrstasjon i 1984, etter 180 års tjeneste. Fyret eies av Klæbu Sparebank. Utleie skjer etter avtale med eieren.

Kilder

  • Bjørkhaug/Poulsson: Norges fyr. Fra Stad til Grense-Jakobselv.
  • Norsk Fyrhistorisk Forening www.fyr.no,
  • Tekst og bilder: Eli Johanne Ellingsve/Magnar Skaret/Fred Langbakk


Koordinater: 63.645728° N 9.747227° Ø