Agnes Bergette Presberg Gulbrandsen (1879–1946)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Agnes Presberg Gulbrandsen (1879-1946) var en forretningskvinne som drev spise- og overnattingssteder i Hokksund i Øvre Eiker kommune på første halvdel av 1900-tallet.

Foreldre og oppvekst

Hun var født den 25. august 1879 og var datter av Andreas Eriksen og Borgine Olsdatter. Faren var elvearbeider ved Stenberg hengsle og husmann på Sundbakken under Haug prestegård. Han døde av lungebetennelse da Agnes var 11 år gammel.[1] Ved folketellingen 1891 bodde hun og den yngre broren Christian på Sundbakken sammen med moren, som bygslet litt jord og ellers livnærte seg som dagarbeiderske i jordbruket.[2]. I 1897 ble Borgine Eriksen eier av denne plassen, som fikk navnet «Strand».[3] Den lå på øvre del av Sundbakken, omtrent midtveis mellom Hokksund bru og det gamle sundstedet. Folketellingen viser at de dyrket poteter og hadde kjøkkenhage og frukthage, men ingen dyr.

Ekteskap og barn

En gang mot slutten av 1890-tallet ble Agnes gift med anleggsarbeideren Erik Johan Nilsson Prestberg,[4] og de fikk datteren Astrid i 1899. Året etter, ved folketellingen 1900 bodde Agnes og Astrid på plassen Strand sammen med moren, mens Johan er oppført som «fraværende».[5] Den samme folketellingen viser at han på denne tiden arbeidet ved «Schukert & Co's elekriske kraftanlæg» i Askim.[6] To år seinere meldte han utflytting og reiste til Boston i Amerika, mens «Familien blir foreløbig tilbake i Eker», ifølge kirkeboka.[7]. Emigrasjonen er også registrert i [8]. Her er Jemtland oppgitt som bosted, så han har trolig vært på anleggsarbeid der rett før han emigrerte.

I 1901 hadde Johan og Agnes fått en sønn, og det tredje barnet deres ble født etter at Johan hadde reist til Amerika. Agnes og de tre barna bodde antakelig fortsatt sammen med moren på plassen Strand, der Agnes yngre bror, Christian Andreassen, overtok som eier i 1905.

Det er uklart når Johan Presberg kom tilbake fra Amerika, men i februar 1908 var han i Hokksund og kjøpte en eiendom ved Stasjonsgata lenger ned på Sundbakken og ga den navnet Pressberg (Stasjonsgata 39).[9] Agnes og barna bosatte seg på denne eiendommen, som seinere fikk adresse Stasjonsgata 39, mens Johan umiddelbart reiste tilbake til Amerika, denne gang med Montreal i Canada som destinasjon.[10] Han var på nytt tilbake i Norge i 1909, men reiste til Canada i november 1910.[11]. Under dette siste Norgesoppholdet fikk Johan og Agnes sin yngste sønn, slik at Agnes hadde ansvaret for fire barn:


Gjestgiverske og kafévertinne

Agnes Presberg må startet med kafé og gjestgiveri rett etter at hun og barna flyttet inn i det nye huset i Stasjonsgata 39, for ved folketellingen 1910 ble det oppgitt av hun livnærte seg av «Logi og kafe (underhold av mand i Amerika)». Moren hadde også flyttet dit og «hjælper til i huset for datteren».[17]

Inntektene fra denne virksomheten, muligens supplert med pengebidrag fra mannen i Amerika, gjorde at Agnes Presberg i 1913 også kunne kjøpe eiendommen Norheim, som også lå i Stasjonsgata, omtrent hundre meter nedenfor hennes eget hus. Dessuten tok hun opp lån med sikkerhet i både den gamle og den nye eiendommen.SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbe/L0005a: Panteregister nr. V 5a, s. 605-606 og Panteregister nr. V 5a, s. 679-680,

Norheim satte hun opp en større bygning, der hun startet kafé, gjestgiveri og skysstasjon. Alt i september 1918 solgte hun imidlertid dette til ekteparet Petter Langerud og Martha Langerud,[18] som fortsatte driften under navnet Langerud gjestgiveri. Et halvt år seinere ble hun enke, da Johan Presberg døde i Ontario i Canada i februar 1919.[19]

I november 1919 kjøpte Agnes Presberg eiendommen Burum, som også lå langs Stasjonsgata, mellom Pressberg og Norheim. Her fikk Agnes Presberg satt opp en stor forretningsgård, og der startet hun et nytt etablissement som fikk navnet «Central Hotel».

Sommeren 1923 solgte hun eiendommen med hotellet til Bernt Solvang, [20] og kort etter giftet hun seg igjen, med byggmester Gustav Gulbrandsen fra Hokksund, som var blitt enkemann noen år tidligere.[21] Det kan altså se ut til at Agnes trakk seg tilbake fra rollen som kafévertinne og gjestgiverske. Imidlertid måtte Bernt Solvang gi opp som hotellvert etter bare et drøyt år og selge Central Hotel på tvangsauksjon høsten 1924. Kjøper ble Agnes Presbergs nye ektemann, og kjøpesummen var mindre enn det halve av det Agnes hadde solgt eiendommen for året før.[22] Gustav Gulbrandsen ble dermed eier av hotellet, og det er sannsynlig at Agnes fortsatt var involvert i driften.

Ekteparet Gulbrandsen drev Central Hotel i denne bygningen fram til 1934, da de solgte til Nora Bratsberg, som fortsatte driften under navnet «Ulvin Gjestgiveri». Agnes fortsatte imidlertid bed kafé og gjestgiveri i Stasjonsgata 39, som hun hele tiden hadde vært eier av. Dette stedet fikk navnet Central Gjestgiveri, og Agnes drev dette sammen med stedatteren, Magda Gulbrandsen, som også ble hennes svigerdatter da hun i 1941 giftet seg med Agnes' yngste sønn, Alf Presberg.[23]

Agnes Presberg Gulbrandsen døde den 12. juli 1946.https://www.nb.no/items/49d4c951034c6ad76cd0edbe05d5afd9?page=9 Buskeruds Blad 13/7-1946]

Referanser

 1. Geni.com: Agnes Bergitte Presberg
 2. Folketellingen 1891: Øvre Eker herred - krets 15, liste 29
 3. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbe/L0005a: Panteregister nr. V 5a, s. 485-486
 4. navnet var opprinnelig «Prestberg», men Agnes og barna skrev «Presberg» uten t.
 5. Folketellingen 1900. Øvre Eiker herred - krets 6, liste 91
 6. Folketellingen 1900. Askim herred - krets 6, liste 27: Brakkekoloni no.4
 7. Ministerialbok for Eiker prestegjeld, utflyttere 1902
 8. Oslo politidistrikts emigrantprotokoller, utreise 15/8-1902
 9. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbe/L0005a: Panteregister nr. V 5a, s. 605-606
 10. Oslo politidistrikt, emigrantprotokoller - utreise 14/2-1908
 11. Oslo politidistrikt, emigrantprotokoller - utreise 2/11-1910
 12. Folkehelseinstituttet: Døde 1951-2014
 13. Buskerud Dagblad 28/10-1930
 14. Folkehelseinstituttet: Døde 1951-2014
 15. Folkehelseinstituttet: Døde 1951-2014
 16. Folkehelseinstituttet: Døde 1951-2014
 17. Folketellingen 1910. Øvre Eker herred - krets 12, liste 62
 18. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbe/L0005a: Panteregister nr. V 5a, s. 679-680
 19. Geni.com: Johan Nilsson Prestberg. Død 5. februar 1919 i Copper Cliff City, Sudebury, Ontario, Canada (Lungebetenelse)
 20. [Panteregister V-5a, s.813: Skjøte fra Agnes Presberg til Bernt Solvang for 63.000 kr, dat 2. juli tgl 3 septbr. 1923]
 21. Fremtiden 4/9-1923
 22. [Panteregister V-5a, s.813: Auktionsskjøte 17 oktbr 1924 til Gustav Gulbrandsen for 30.000 kr, tgl 22 febr 1926]
 23. Drammens Tidende 23/7-1941Kilder

Eiker Leksikons logo.jpeg Agnes Bergette Presberg Gulbrandsen (1879–1946) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!