Agvald Gjelsvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Agvald Gjelsvik (født 14. oktober 1907 i Tvedestrand, død 14. oktober 1976 i Bærum) var en skolemann, kjent som administrator og nyskaper innenfor gymnaset og den videregående skolen.

Han var sønn av lærer Andreas Gjelsvik (1863–1938) og Brita Bolstad (1872–1953). Han ble i 1934 gift med lærer Aase Hermansen (født 22. januar 1909). Han var brorsønn til Nikolaus Gjelsvik (1866–1938) som var en av initiativtakerne til landsgymnasene i Norge.

Han tok examen artium i Arendal i 1926 og begynte deretter ved universitetet i Oslo hvor han studerte matematikk, kjemi, fysikk og astronomi, Han tok embetseksamen med astronomi som hovedfag i 1933.

Han startet skolegjerningen som lektor ved Orkdal landsgymnas fra 1933. Her var han engasjert i i faglig organisasjonsarbeid og satt i sentralstyret i Norsk lektorlag i perioden 1945–1950.

Han var rektor ved Gudbrandsdal landsgymnas fra 1946, og deretter rektor ved Stabekk gymnas fra 1969 til 1975. Han var formann i Gymnasrådet 1961–1969 og i Gjelsvik-utvalget 1962–1967, som vurderte gymnasets faglige innhold og indre oppbygging. Arbeidet i dette utvalget førte til at en gikk bort fra det gamle linjedelte gymnaset og over til at elevene i mye større grad selv kunne velge fritt mellom de ulike fagene. Dette førte videre fram til reformgymnaset, og er regnet som et pionerarbeid.

Gjelsvik var medlem av det departementale konfirmasjonsutvalget i 1962 og medlem av Statens lesebokutvalg fra 1962, hvor han ble leder i 1970. Fra 1968 var han også nestformann i Kringkastingsrådet. Han engasjerte seg lokalt og var formann i Oppland Folkeopplysningsråd i årene 1949 til 1955, og representerte Arbeiderpartiet i Nord-Fron kommunestyre i perioden 1956–1960, og var også medlem av Oppland fylkesskolestyre 1960–1964. I stortingsperioden 1965 til 1969 var han vararepresentant for Arbeiderpartiet fra Oppland.

Kilder