Alfred Meyer Hope

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Lunde songlag, songarstemne i Vassneset august 1948. Dirigent Alfred Hope. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes.)
Alfred Meyer Hope (1900 - 1980) var lærar og ein kjend kulturpersonlegdom i Tysnes kommune i Sunnhordland. Han skreiv også ein roman som vart gjeve ut etter hans død.

Alfred Hope vart fødd på øya Reksteren i Tysnes kommune, der han vaks opp på garden Hope. Mor hans var jordmor. Som ganske ung, straks etter konfirmasjonen, reiste han eitt år på nordlandsfiske, og også på sildefiske. Deretter arbeidde han eitt år på mekanisk verkstad i Haugesund, og også ei tid i Bergen, på hovsmiearbeid. I åra 1922 til 1925 gjekk han på Framnes ungdomsskule og vidare på Volda lærarskule. Straks etter lærarskulen vart han tilsett som lærar ved Gjerstad (Tysnes kommune) og Godøy krinsar i Tysnes kommune, dernest som lærar ved Lunde (Tysnes kommune) skule i 11 år, og frå 1957 som styrar ved Gjerstad skule (seinare Tysnes skule). Denne posten hadde han fram til 1967, då han gjekk av med pensjon. Alfred Hope vart 1929 gift med Kitty Gjerstad (1911-1979).

I dei ymse bygdelaga i Tysnes gjorde han seg gjeldande på ei rekkje område, som foredragshaldar, debattant og dirigent for kor og musikklag. Han vart såleis nytta som fellesdirigent på ulike songarstemne, arrangert av Sundhordland Songarsamskipnad. Attåt dei offentlege verva var han også ein dugande båtbyggjar og seglmakar, og bygde m.a. ein oselvar, som han tok del i lokale kappseglingar med. Han vart såleis den første formann i Båtlaget Njord. Hope kultiverte også fjellvatn.

Hope hadde breie kulturelle og historiske interessar. Han var kjend både som ein dugande sjakkspelar og felespelar. I fleire år var han også formann i Tysnes sogelag.

I 2012 kom romanen «Den lange vegen» ut på Kapabel forlag i Bergen, basert på eit etterlate manuskript. Boka vart skrive på 1950-talet, men om manuskriptet vart sendt til eit forlag er noko usikkert.

Kjelder

  • Ernst Berge Drange: Tysnes gards- og ættesoge, band 3. Utg. Tysnes sogelag, 1989.
  • «Den lange vegen», roman. Kapabel forlag, 2012. Forord ved Egil Hope.