Amund Ringnes (1840–1907)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Maleri av Amund Ringnes, utført av Eyolf Soot ca. 1900.
Foto: Oslo Museum.

Amund Ringnes (født 7. oktober 1840 i Krødsherad kommune, død 13. januar 1907) var bryggerimester og bryggerieier. Sammen med broren Ellef Ringnes og forretningsmannen Axel Heiberg grunnla han Ringnes bryggeri i Christiania i 1876. Brødrene Ringnes var kjente økonomiske bidragsytere i samtiden, og bidro til å finansiere blant annet Nansens og Sverdrups polarekspedisjoner mellom 1893 og 1902.

Familie

Amund Ringnes var sønn av gårdbruker Anders Knudsen Ringnes (1813-75) og Maren Amundsdatter (1815-76), og var gift med Laura, født Jensen (1850-1903). Han var bror av Ellef Ringnes (1840-1907).

Liv og virke

Biermanns gate 6 - Ringnes' hjem 1889–1907

Amund Ringnes vokste opp på Ringnes ved Krøderen i Krødsherad kommune, fram til faren i på 1850-tallet måtte gå fra gå fra slektsgården. 1860-65 arbeidet han ved Akers mekaniske verksted, og var deretter, i likhet med sin bror Ellef, ansatt ved Christiania Bryggeri frem til 1876. Han begynte som lærling, men avanserte til bryggerimester.

I 1876 gikk Ringnes sammen med broren Ellef og finansmannen, konsul Axel Heiberg for å starte et nytt bryggeri i hovedstaden. Bryggeriet fikk navnet Ringnes & Compani, senere A/S Ringnes Bryggeri. Det første brygget ble satt året etter etableringen av selskapet, i 1877.

I ledelsen for byggeriet var Ellef Ringnes bedriftslederen, mens Amund Ringnes var bryggeren som ledet bryggeriets drift og produksjon. Han var medeier og direktør fram til sin død i 1907.

Brødrene Ringnes støttet Fridtjof Nansens polarekspedisjon 1893-96 og senere Otto Sverdrups Fram-ekspedisjon 1898-1902. De deltok i etableringen av Holmenkollbanen (1889), Holmenkollen Turisthotell og Sanatorium, Voksenkollen Sanatorium og byggingen av Holmenkollen kapell.

Ved folketellingen for Christiania i 1865 er Amund Ringnes registrert som formand ved Christiania Bryggeri, i Møllergata. Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Ringnes registrert på adressen Biermanns gate 6, som lå like ved Ringnes bryggeri. I adresseboka for Oslo for 1906, året før han døde, var han fortsatt oppført på adressen Biermanns gate 6.

Broren Ellef kjøpte farsgården Ringnes tilbake i 1896, og selv bygde han i 1899 landstedet Ringartun i nærheten.

Ettermæle

Amund Ringnes er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 14. januar 1907 ble Amund Ringnes beskrevet slik (utdrag):

Vor bys næringsliv har mistet en af sine fremtrædende mænd, idet bryggerieier Amund Ringnes efter nogen tids sygelighed afgik ved døden igaar som følge af en blodpropp. … Amund Ringnes skulde egentlig været jordbruger, og havde stadig arbeidet hjemme paa gaarden og senere paa en eiendom i Drammen. Men under et halvt aars opphold på Akers mekaniske verksted i 1860 havde han faaet lyst til tekniske gjøremaal og havde vist evner i denne retning. … Ved sin sjeldne arbeidskraft og arbeidslyst, sit reelle væsen, sin praktiske sans og ved en sjelden fagkundskab, erhvervet gjennem et strengt arbeidslivs skolegang, blev han en uvurderlig medarbeider.

Amund Ringnes ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1898 og ble kommandør av 2. klasse i 1902.

Amunds vei på Rommen i Oslo ble gitt navn etter Amund Ringnes i 1968. Den ligger nær Ellefs vei, oppkalt etter broren, og Ringnesveien.

Amund Ringnes' øy (engelsk Amund Ringnes Island), navngitt i 1900, er en av Sverdrupøyene i arktisk Canada.

Amund Ringnes er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Bryggerieier er benyttet på gravminnet.

Kilder

Motiv fra Amunds vei på Rommen i Oslo, som er oppkalt etter Amund Ringnes.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eksterne lenker