Axel Heiberg (1848–1932)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Axel Heiberg
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Axel Heiberg (født 16. mars 1848 i Christiania, død 4. september 1932 i Oslo), var forretningsmann, konsul og mesen. Han er særlig kjent for å ha grunnlagt Ringnes bryggeri i 1876 sammen med brødrene Ringnes, og for sin støtte til Nansens, Sverdrups og Amundsens polarekspedisjoner. I 1898 ble Det norske skogselskap stiftet på hans initiativ, og han var selskapets formann i 25 år.

Familie

Axel Heiberg var sønn av generalkirurg Johan Fritzner Heiberg (1805-1883) og Emma Wilhelmine Munch (1818-1888). Han ble gift i 1873 med Ragnhild Meyer (1849-1937), datter av grosserer Thorvald Meyer (1818-1909. Han var bror av lege Jacob Munch Heiberg (1843-1888), brorsønn av lege Christen Heiberg (1799-1872) og fetter av lege Hjalmar Heiberg (1837-1897), som var far til kunstneren Jean Heiberg (1884–1976).

Liv og virke

Axel Heiberg vokste opp i Christiania, hvor han tok examen artium i 1867. Han gikk deretter rett inn i forretningslivet, først var han ved det amerikanske bomullsfirmaet Wm. M. Tunne & Co. i Savannah, Georgia, etterfulgt av  to år som korrespondent hos Russell & Co. i Hong Kong. Han var også norsk-svensk visekonsul og konsulatsekretær i Shanghai 1870-1872.

Heiberg returnerte til  Christiania høsten 1872, og ble deretter Heiberg medeier i flere industrielle virksomhet. Blant disse var Ringnes Bryggeri, som han grunnla i 1876 sammen med brødrene Amund Ringnes og Ellef Ringnes.

Heiberg ga økonomisk støtte til idretten, og han var selv aktiv som blant annet seiler, skiløper og jeger. Han stiftet stiftet den første norske kennelklubben (Christiania Kennelklub), og var med i Christiania Skiklub som arrangerte Husebyrennet i Husebybakken i 1879 og 1881, forløperen til Holmenkollrennene.

Fridtjof Nansens ekspedisjon over Grønland 1888-1889 vekket Heibergs interesse for polarstrøkene, og han begynte å finansiere nye polarekspedisjoner. Sammen med Thomas Fearnley og Ellef Ringnes muliggjorde han Nansens første Fram-ferd (1893-1896).  Sammen med Amund og Ellef Ringnes finansierte han hele Otto Sverdrups andre Fram-ferd 1898–1902 til øyene nord for Canada. Han ga dessuten økonomisk støtte til Roald Amundsens ekspedisjoner med Gjøa i Nordvestpassasjen 1903-1906 og til Sydpolen 1910-1912.

Heiberg var sterkt opptatt av skogsaken, som han gjorde til en folkesak. Han kjøpte gården Strand i Lyngdal Flesberg kommune i Numedal til jaktgård. han drev denne gården fram til et mønsterbruk, med grøfting og skogplanting, fra 1888. Da Det norske Skogselskap ble stiftet i 1898 var det på hans initiativ, og han var formann der i 25 år.

Heiberg var også kunstinteressert. I 1899 skjenket han statuer av Ibsen og Bjørnson til Nationaltheatret, de samme som står foran teatret i dag.

Axel Heiberg ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1896, ble kommandør i 1900, og i 1908 ble han tildelt storkorset. I 1923 mottok han Borgerdådsmedaljen i gull.

Bosteder

Eiendommen Frantzebråten, opprinnelig en husmannsplass og nå Sollerudstranda skole.
Foto: Roy Olsen (2015).

I folketellingen for Christiania for 1865 er Axel Heiberg oppført som Skolediscipel sammen med foreldrene og tre søsken i en bygård i Lille Parkvei 17/19 (dagens Wergelandsveien, ved Kunstnernes Hus.) Ved folketellingen samme sted for 1875 er han oppført som Kjøbmand, sammen med kona Ragnhild og barna Emma og Thorvald i Karl Johans gate 29. I folketellingen for 1900 er Heiberg oppført i Munkedamsveien 100, oppført som Bryggerieier forhenv. Consul.

I folketellingen i 1910 for Aker er han oppført på Frantsebråten (Frantzebråten) i Aker herred (Ullern), og det samme er han i adresseboka for Aker for 1929. Frantzebråten (Drammensveien 280), som nå ligger i Oslo, ble oppført av Heiberg etter at han kjøpte eiendommen i 1890-årene, arkitekt var Harald Olsen. Hallen ble i 1896 dekortert av Edvard Munch og dette var hans første dekorative oppdrag, og han malte en havfrue som lett kokett titter ned fra sin plass oppunder taket i trappehuset. På stedet var det opprinnelig en husmannsplass, og senere en løkkeeiendom. I dag huser Heibergs hus Sollerudstranda skole.

Ettermæle

Axel Heiberg er gravlagt i Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

5. september 1932, dagen etter Axel Heibergs bortgang, hadde Aftenposten er bred omtale av ham, hvor de blant annet gjenga en uttalelse fra major Gunnar Isachsen:

Ved sine store og gode evner og ved sin formue hadde konsul Heiberg i vårt samfund en makt som han forstod å bruke. Enten han fremmet skogsaken eller polarforskningen var hans mål alltid: et større Norge.

Flere områder i polare strøk har havn etter Heiberg; Axel Heibergøyene utenfor Sibir, Axel Heiberg Island i Canada og Axel Heiberg Glacier i Antarktis. I Moss finnes Axel Heibergs gate, navngitt i 1948 etter Heiberg for hans innsats for skogsaken.

Axel Heiberg er gravlagt i Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet, i form av en bauta, ble reist av Skogselskapet.

Kilder og referanser