Anders Ferrand Kiær

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders F Kiær
Foto: Fredrikstad Museum (1870).

Anders Ferrand Kiær (født 31. oktober 1825 i Drammen, død 6. oktober 1898 i Kristiania) var en av pionerne innen norsk trelastindustri og en av hovedmennene bak oppbyggingen av sagbruksvirksomheten i Fredrikstad etter at Stortinget ved lov 26. august 1854 hadde oppheve sagbruksprivilegiene med virkning fra 1. januar 1860.

Familie

Han var sønn av kjøpmann, trelasthandler og skipsreder Hans Andersen Kiær (1795–1867) og Else Cathrine Holst (1802–1869). Han ble først gift med Martine Cappelen (1828-1875), og de fikk tvillingdøtrene Cissy (Marie Cecilie) og Anna Margrethe. Etter at hans kone døde i 1875 flyttet familien til Kristiania, og han giftet seg på nytt i 1881 med Sofie Hedvig Rebekka Boye.

Kiær var en del av de formuende trelast- og skipsfartsfamiliene Kiær og Solberg hvor det var tette vennskaps- og samarbeidsbånd, også på tvers av generasjonene.

Han tok examen artium i 1844 og begynte studier ved universitetet i Christiania, men sluttet på tross av gode karakterer for å begynne i farens forretningsvirksomhet. Han fikk praksis i Nederland, Storbritannia og Frankrike for å lære språk og for å bli kjent med firmaets agenter og kunder.

Virke

Da sagbruksprivilegiene ble opphevet reiste han som så mange andre trelastfolk fra Drammen til Fredrikstad for å utnytte mulighetene langs Glommavassdraget. Han etablerte sammen med to brødre og en fetter familiefirmaet innen trelast And. H. Kiær & Co i Fredrikstad etter at dette hadde eksistert i Drammen siden 1812-årene, etablert av Anders Hansen Kiær (1767–1838). Firmaet hadde i 1875 nesten 500 mann i arbeid og 20 år senere var det fortsatt det største trelastbruket i Norge.

Han kjøpte i 1869 den praktfulle eiendommen Fagertun på Bestum i Vestre Aker (senere adresse Fagertunveien 4), men flyttet ikke dit for godt før hans første kone døde i 1875. Fra 1881 var firmaets hovedkontor i Kristiania, og en bruksbestyrer var ansatt i Fredrikstad. Fra 1886, da bestyreren døde og en ny bestyrer overtok, bodde Kiær vekselvis i Fredrikstad og Vestre Aker.

Firmaet ble i 1895 overdratt til en gruppe slektninger i den neste generasjonen, i spissen for den nye ledelsen var nevøen Elias C. Kiær og svigersønnen Peter Collett Solberg, som også var tremenninger til hverandre.

Kiær var opptatt av folkeopplysning og ga økonomisk støtte til skolebygging. Han var også sterkt engasjert i etableringen av Fredrikstad Gasværk i 1872/1873 og var medlem av styret for Kristiania Sporveisselskab fra 1876 til sin død.

Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1890.

Kilder