Anders Halvorsen Fane

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Anders Halvorsen Fane (født 1624Nedre Egge i Buskerud død 1710Østre Holstad i Ås var Halvor Tordsens første sønn. Halvor giftet seg med Gunhild Vebjørnsdatter fra Grønlund i Vestby.

Anders og hans sønn Halvor var ivrige jegere, og de ble gjerne hentet hvis det skulle felles en bjørn eller en elg.

Anders temperament

Anders hadde et voldsomt temperament. Han var ikke redd for å legge seg ut med verken prest, fut eller offiser. Etter en trette med Kristen Glenne i Kråkstad måtte Anders møte på tinget for å ha slått og ristet Kristens kone både gul og blå. Da Anders møtte på tinget for han fram til fut og skriver og slo i bordet så blekket sprutet. Han ble også bøtelagt for manglende respekt for retten.

Klammeri med presten

Han kom også i klammeri med presten i Kråkstad. Anders hadde hadde lenge brukt gården vesle Haugland eller Tallaksrudødegården. Presten sa opp leilendingsavtalen. Anders sendte sin kone Gunhild til Kråkstad med landskylda og tre gjedder som gave til presten. Presten slapp henne ikke inn og sto og frøs på tunet, sier Anders under rettsaken mot presten. Anders fikk tak i en stakkars jente som het Kari og nettop hadde mistet sin mor. En gammel skikk var at presten skulle ha ei ku ved gravferder. Denne skikken var nå ulovlig, men presten hadde krevd dette. Kari hadde bare 1 riksdaler, og så lite ville ikke presten ta imot. Når Anders fikk vite dette sa han " Nå vil han fanden i vold " Anders fikk med seg Kari til Kristiania hvor de skulle klage saken inn for bispen. Hvordan saken endte vet vi ikke.

Risikabel adferd

I 1690 årene ble Holstad gård assignert Oberst Følchersahm, og obersten kunne flytte inn på Holstad om han ville. Da Anders fikk høre om assigneringen, ble han rasende. Anders ropte ut at obersten måtte bare ikke prøve å trenge seg inn i hans hus. Jeg skal skyte ham det skal bli et hull i hodet på ham så du kan kjøre en rabbel igjennom. (En rabbel var stanga som var montert over grua som man hang grytene i) Jeg er en gammel mann og dø skal jeg likevel, det gjør meg ingenting om mitt hode skal springe for sverd. Det var livsfarlig å snakke slik om en høy offiser på denne tiden spesielt for en vanelig bonde.

I retten flere ganger

Ved en tvistesak om arv gav han sin datter Viborg noen råd som hennes sakfører eller prokurator mente han ikke skulle gjøre da han var så gammel at han gikk i barndommen. Da for Anders opp og forlangte skussmål av almuen på tinget. Almuen ga ham et rørende skussmål. Han kunne stå som et lys og en leder for all annen almue og var både kristelig og fredsommlig i all sin ferd, både utenfor og på tinget het det.

Få gjenværende håndverksgjenstander etter Anders

Anders drev nok også med treskjæring og lignende arbeid men det kan ikke vises til noen gjenstand han kan ha laget. Etter hans sønn Halvord finnes det mange gjenstander å vise til. Anders Bygde et hus på Holstad som skal ha stått der fram til 1915. Det finnes en trappestein der hans 3 bokstaver A. H. F er hugget inn.

Kilder og referanser