Anna Sophie Gundersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anna Sophie Gundersen (født 3. juni 1855 i Aker utenfor Christiania, død 24. januar 1933 i Oslo) var en av de to kvinnene som ble valgt inn i Vardø bystyre i desember 1901. Hennes foreldre var Hans Jacob Olsen, født 1822 og Gunhild Pedersdatter, født 1812. Anna Sophies far arbeidet som vokter ved Botsfengselet i Christiania. Anna Sophie var i 1875 sypike på Holms fabrikk.

Ekteskap og barn

Hun ble gift med Johan Gustav Gundersen, født 2. februar 1850 i Fredrikstad. Han ble ansatt som havnefogd i Vardø i 1897, en stilling han hadde frem til 1922. Vi antar at tilsettingsåret som havnefogd samsvarer med når Anna, Johan og deres barn flyttet til Vardø. Vi finner i folketellingene 1900 og 1910 at paret hadde tre barn Bjørn, Bergljot og Torgunn. Barna var født i Kristiania i henholdsvis 1887, 1889 og 1893. Johan Gustav ble i folketellingen 1910 i tillegg til å være havnefogd også omtalt som konsul. Familien var i 1900 bosatt i Fæstningsgade 1 og i 1910 i Strandgate 178. Johan Gustav Gundersen var sjømann før han ble havnefogd. Han tok styrmannseksamen og var førstestyrmann på skipet ”Viking”. Et skip som er kjent for å ha seilt fra Norge til ”worlds columbian expedition” i 1893. Før dette var Johan Gustav blant annet en periode ”fører” av skipet ”Winnipeg” av Kristiania. Dette skipet forliste ved Ekvator, vi vet ikke nøyaktig når. Med skipet var hans kone og deres to barn. Etter tre dagers opphold i livbåter nådde de en europeisk koloni. Det er rimelig å anta at det var Anna Sophie og de to eldste barna som var med på denne reisen. Ektemannen døde i 1924.

Lokalpolitiker

Anna Sophie Gundersen ble, som en av to kvinner, valgt inn i Vardø bystyre i desember 1901 sammen med Nikoline Larsen. Begge representerte partiet Venstre. Valget ble avholdt 4. desember 1901. Venstre fikk flest stemmer, men ikke flertall. Det nyvalgte bystyret hadde sitt første møte 30. desember 1901. Anna satt, så langt vi vet, én periode i bystyret, dvs. årene 1902-1904. Noen saker som bystyret behandlet i 1902 var følgende: At sjømannsskole skulle avholdes årlig, å gi støtte til amtstingets krav om at kval måtte fredes (for å beskytte fiskernes interesser). I 1903 vedtok bystyret plan for Vardø kommunale høiere almenskole. I 1904 ga bystyret sin uttalelse til forslag om lovendring om å gi barn født utenfor ekteskap arverett. Flertallet i bystyret var for lovendringen, herunder også Anna Sophie.

Frivillig arbeid

Anna Sophie var medlem i Frelsesarmeen Vardø korps. Hun skal i alle fall ha vært det rundt 1925-1930. Vardø korps ble opprettet i 1892. Frelsesarmeen hadde fra 1911 slumsøstre I Vardø som hjalp fattige og syke, og overtok samme år ledelsen av gamlehjemmet og rundt 1921 også barnehjemmet.

Kilder og litteratur


Logo De 100 første.jpg Anna Sophie Gundersen er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.


Eksterne lenker