Anne Johanne Olstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anne Johanne Olstad.

Anne Johanne Olstad (født 21. april 1863Hønefoss, død 14. august 1954 i Oslo) var prestefrue og trolig den første kvinnen som ble nominert ved herredstyrevalg i Sør-Odal i Hedmark. Hun sto ved valget i 1916 nederst på Høyres liste i kommunen. Olstad var også med i det første styret for tuberkuloseforeningen i Sør-Odal.

Bakgrunn og familie

Foreldrene hennes var overrettssakfører Jens Holmboe og hustru Elise Holmboe, født Lundesgaard. Hun var storesøsteren til direktør Joachim Godske Holmboe (1869-1923).

Harald Olstad fra Lillehammer var kapellan i Norderhov da Anne Johanne giftet seg med han den 24. mai 1884. De bodde på Kirkevoll i Norderhov, og der ble de to eldste døtrene født. Elise Holmboe Olstad den 14.5.1885 og Dorothea Olstad den 9. juni 1888. Harald fikk stilling som residerende kapellan i Sør-Odal i 1890, og familien flyttet til Nordre Nust på Oppstad. Parets yngste datter, Anne Johanne Olstad, ble født der den 26. desember 1895.

Til Sør-Odal

Da Sokneprest Schaaning døde i 1907, sendte sørodølingene en liste til Kirkedepartementet med 1300 underskrifter, og ga uttrykk for at de ønsket Olstad som sin nye sokneprest. Han fikk stillingen, og familien flyttet til prestegården på Strøm i 1908.

I det nye bind IV av bygdeboka for Sør-Odal står det at presten stiftet Sør-Odal Ungdomsforening, og at han også var formann i skolestyret og i styret for folkebiblioteket. Hva prestefrua syslet med, står det ingen ting om, men prestefruer på den tiden administrerte en stor husholdning. Olstad hadde et gjestfritt og åpent hjem, og prestefrua deltok i mannens virke på mange måter.

Lærer og klokker i Ullern, Einar Krogsrud, skrev i Årbok for Glåmdalen i 1967: «Presten og prestefrua utfylte hverandre framifrå. Anne Johanne var ei dyktig husmor, interessert og representativ, og dertil et ordensmenneske. De tok døtrene med på reiser til Tyskland, Østerrike og Ungarn. Paret hadde en god evne til å komme på talefot med folk, og det var knapt et hus i Oppstad de ikke hadde vært innom.»

Valget i 1916

I avisa Inlandsposten, utgitt på Kongsvinger høsten 1916, kan vi lese om nominasjonen før valget i oktober samme år. Valget gjaldt for perioden 1917-1919. Nederst på partiet Høyre sin liste i Strøm valgkrets sto Anne Johanne Olstad oppført. Hun ble ikke innvalgt, men det var likevel en begivenhet. Så langt vi har klart å finne ut, var hun den første kvinne som ble nominert ved valg til herredstyret i bygda.

Annet virke

Under jubileumsutstillingen på Frogner (1914) fikk Anne Johanne diplom for sin utmerkede vin laget av sevje.

Marit Audnebo Lid er ett av Anne Johannes mange oldebarn. Hun er datterdatter til presteparets førstefødte Elise Holmboe Olstad, som giftet seg med Ola Olsen Juvkam født 17. august 1879. Marit arvet portrettmalerier av sine oldeforeldre. De er signert malerinnen Mimi Falsen (1861-1957). Foto av maleriet som viser Anne Johanne er tatt av Marits mann Knut-Frode Lid. Ekteparet Lid har også et diplom som Anne Johanne mottok ved Norges Jubilæumsutstilling i 1914, på Frogner i Kristiania. Hun fikk «hedrende omtale i vaarutstillingen for viner». Råstoffet var sevje, tappet fra bjørketrærne i alléen ved Strøm prestegård. Ekteparet Lid besøkte prestegården mer enn 80 år etterpå, og så merker i nevra rundt bjerkestammene etter tapping av sevje.

Mens familien bodde på Nordre Nust i Oppstad var Marthe Disen, født i 1860, en nær nabo. Hun ble nominert på partiet Venstre liste i 1919. Vi kan lett se for oss de to engasjerte nabofruene i diskusjoner over kaffekoppene, om kvinnenes stilling og rettigheter i samfunnet.

Anne Johanne Olstad var med i det første styret for Søndre Odalens tuberkuloseforening, som ble stiftet den 30. mars 1913 i herredshuset på Skarnes (Amt skolegården, senere Funnefossgården). Foreningens første styremøte ble holt den 9. april i prestegården på Strøm. Ved generalforsamlingen i juni samme året ble det besluttet å melde foreningen inn i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Pensjonist i Oslo

Presteparet Olstad planla pensjonisttilværelsen, og kjøpte en villa på Nordstrand utenfor Oslo i 1919. Dessverre døde ektemannen brått året etter, så Anne Johanne flyttet dit som enke. Etter noen år, da det ble for strevsomt med et stort hus og hage, flyttet hun fra Nordstrand til en leilighet i Jacob Aalls gateMajorstuen. Hun døde den 14. august 1954, og ble stedt til hvile ved sin manns side på Nordre gravlund i Oslo.

Kilder

  • Aftenposten, 17. august 1954: Dødsannonse
  • Oldebarn av Anne Johanne og Harald Olstad, Marit Audebo Lid, og hennes mann Knut-Frode Lid
  • Avisa Inlandsposten utgitt på Kongsvinger i 1916
  • Birger Kirkeby og Magnus J. Amdal (red): Sør-Odal bygdebok: gards- og slektshistorie for Strøm sokn. B. IV. Ny utgave. 2006.
  • Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok: gards- og slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust. B. VIII. 1995.
  • Digitalarkivet, Ministerialbøker for Norderhov og Hønefoss
  • Anne Johanne Olstad i folketelling 1910 for Sør-Odal herred fra Digitalarkivet(her er det feilaktige fødselsåret 1865 oppgitt).
  • Årbok for Glåmdalen 1967 artikkel skrevet av lærer og klokker, Einar Krogsrud
  • Lokalhistoriewiki: Om Sør-Odal sanitetsforening, skrevet av Ann-Kristin Aurland.

Eksterne lenker