Anton Thorvald Bjørnstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sogneprest Anton Thorvald Bjørnstad er gravlagt på Slagen kirkegård i Tønsberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Anton Thorvald Bjørnstad (født 28. august 1842 i Kristiania, død 3. januar 1927) var lærer og prest, og virket flere steder i landet. Hans siste embete var som sogneprest til Sem i dagens Tønsberg kommune 1903-1916.

Familie

Anton Thorvald Bjørnstad var sønn av skreddermester Andreas Torkildsen Bjørnstad (1812-1842) og Anna Rebekka Jensen (f. 1815), og ble gift i 1871 med Kornelia Pedersen (1844-1932).

Liv og virke

Bjørnstad tok examen artium i 1862. Mellom 1862 og 1868 virket han som huslærer og privatlærer, blant annet i Christiania.

I 1869 tok han teologisk embetseksamen og i 1870 praktikum. Samme år ble han beskikket til lærer ved Langesunds høyere almueskole og inspektør ved den lavere skole samme sted.

I 1871 ble han beskikket som kirkesanger ved Mandal kirke og lærer ved den høyere almueskole samme sted.

I 1875 ble Bjørnstad utnevnt til kateket, førstelærer og bestyrer av den høyere almueskole i Egersund. Her var han til 1878, da han ble utnevnt til sogneprest i Grytten. Fra 1884 var han sogneprest i Nord-Fron, og fra 1890 i Lindås ved Bergen.

Hans siste kall var som sogneprest i Sem i dagens Tønsberg kommune fra 1903 til 1916, med bosted Kongseik, Sems prestegård.

Ettermæle

I Grytten prestegjelds kallsbok av M. Rogne (1927) er Bjørnstad beskrevet slik (utdrag):

Han sparte sig ikke når det gjaldt å undervise, hvilket hans flerårige virksomhet som lærer og kateket hadde gitt ham stor ferdighet i. Han var dertil en gløgg og klartenkende mann som også fikk andre til å tenke. Litt skarp var han og sparte ikke på passende sausekaker til dovne og dorske. … Det er ikke tvil om at Bjørnstad var en meget dyktig prest, interessert for sin gjerning og ikke minst historisk interessert.

Bjørnstad er gravlagt på Slagen kirkegård i Tønsberg kommune.

Kilder og referanser