Grytten kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Foto: Halvard Hatlen

Foto: Halvard Hatlen

Grytten kirke er en åttekantet, enskipet hallkirke, på det gamle handelsstedet Veblungsnes, i Rauma. Kirken ble innviet 27. september 1829, og bygget av laftet tømmer som utvendig er bordkledd. Kirken ble bygd på gården Setnes sin grunn, men ligger nedenfor, nærmere fjorden i forhold til selve gården. Kirken er åpen som veikirke om sommeren.

Grytten kirke er bygd fra restene av en eldre kirke, som opprinnelig stod litt lengre inn i dalen, nærmere Brønnsletten. Klokketårnet har to kirkeklokker. Den ene ble sendt til omstøpning i Holland i 1751, den andre kirkeklokken er eldre. Et ganske stort krusifiks finnes i kirken, og er trolig fra middelalderen. Alterklede er fra 1733.

Åndalsnes som ligger på den andre siden av elven Rauma, er ganske ung som tettsted og administrasjonssenter i Rauma kommune. Det er en av grunnene til at Åndalsnes ikke har et eget kirkebygg, men sokner til Grytten kirke.

Tidligere kirkebygg

Det har tidligere vært flere kirkebygg i nedre del av Romsdalen.

Grytten stavkirke - (? 1200-tallet) 1364 til 1650

Den eldste kirken finnes det få opplysninger om, men den er fra før 1364, kanskje helt tilbake på 1200-tallet. Den stod trolig på Nes (Veblungsnes). Dette var en enkel stavkirke og manglet både tårn og vinduer.

Denne kirken ble senere flyttet til den gamle prestegården på Grytina, litt lengre inn i Romsdalen. Kirken ble stående til omkring 1650, da den var sterkt forfalt og ség sammen.

Grytten stavkirke - 1651 til 1728

Det ble på samme stedet reist en ny stavkirke, i 1651, den ble innviet av Biskop E. Bredahl. Denne kirken hadde både kirketårn og et våpenhus mot vest. Men manglet kors (? krusifiks). Kirketårnet var plassert midt i kirken. I 1706 ble kirken utvidet med et nytt sakristi. I 1723 kjøpte statsskriver Morten Vium fra Trondhjem alle kirkebygg i Grytten prestegjeld. Grunnen til at staten solgte mange kirker, var den dårlige økonomiske situasjonen i Danmark-Norge. Dette var like etter den store nordiske krig (1700-1721). Dette salget medførte at Grytten stavkirke ganske hurtig forfalt på grunn av manglende vedlikehold. Den 9. november 1728 falt kirken sammen. Men det viktigste interiøret berget og plassert på prestegården til forvaring. I årene mellom 1728 og 1732 ble gudstjenesten for «gamle og svake i soknet» holdt i Grytten prestegård, mens friske mennesker måtte til annekskirken for gudstjeneste.

Kirken som nær ble begravd i flyvesand - 1732 til 1828

Kirken fra 1732, ble bygd mellom den gamle prestegården Grytina og Brønnsletten (Brøndsletten), som ligger der Isterdalen møter Romsdalen. Denne kirken ble bygget av laftet tømmer. Ansvarlig for byggingen var presten A.G. Heiberg. Men, den måtte ett hundre år senere, i 1828, rives fordi den var truet av å bli begravd i sand (flyvesand). Mye av interøret og matrialene fra denne kirken ble brukt i den nye kirken ved Setnes.

Prester

Se prestelista.

Litteratur

  • Helland, Amund. (red). 1911. Norges Land og Folk Topografisk-statistisk beskrivelse over Romsdals Amt, anden del. H. Aschehoug forlag Kristiania. Side 686.
  • Thaule, John Ove; Ubostad, Ingar; Pedersen, Bjørn. 1990. Kyrkjene våre i Ei bok om Rauma, Rauma Kommune. s 207-210

Eksterne lenker

Koordinater: 62.55272° N 7.67258° Ø