Arne Stangebyes samlinger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et av bildene fra Arne Stangebyes samlinger: Den gamle Cicignon-skansen med vaktstuen fra 1746

Arne Stangebyes samlinger er en samling fotografier, tegninger, malerier og grafiske trykk med motiver fra Fredrikstad og Gamlebyen. Samlingen ble testamentert til Fredrikstad by av Arne Stangebye (1893-1973) etter hans død. Bare billedsamlingen utgjør over 600 bilder, i tillegg er det en stor fotosamling med vekt på bygnings- og bymiljøer fra Fredrikstad. En del av den testamentariske gaven var også et kontantbeløp til varetagelse av samlingen.

Da Fredrikstad overtok ansvaret for samlingene ble et styre oppnevnt (tilsynskomité) på tre personer fra forvaltningen. Når medlemmer av dette falt bort, supplerte styret seg selv. Samlingen ivaretas nå, med unntak av enkelte bilder som befinner seg i kommunale kontorer, av Fredrikstad Museum.

I 1993 ble statutter for Fond for Arne Stangebyes samlinger vedtatt av bystyret. Fra da av består fondets styre av fire politisk oppnevnte medlemmer og et medlem oppnevnt av testamentfullbyrderne.

Fredrikstad Museum arbeider nå (2008) med digitalisering av bildene og vil ventelig legge en del av dem ut på sitt nettsted.

Noen bilder fra Stangebyes fotosamling

Kilder