Asbjørn Aarnes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 20. desember 2008: utsnitt av notis om Asbjørn Aarnes ved hans 85-årsdag.

Asbjørn Sigurd Aarnes (født 20. desember 1923 i Vågbø i Tingvoll, død 8. januar 2013) var litteraturforsker med en stor og vid faglig produksjon, med hovedvekt på fransk og norsk litteratur og europeisk filosofi. Han var professor i litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo 1964-1993, og var en aktiv deltaker i den offentlige, akademiske debatten.

Familie

Asbjørn Aarnes var sønn av tømmermester Halvor Olai Aarnes (1898–1978) og Alida Beate Olsen (1897–1991). Foreldrene var ikke gift. Han ble gift i 1950 med skuespiller Berit Alten (1915–2002), som var datter av høyesterettsdommer Edvin Alten (1876–1967) og Ragna Aass (1880–1975), og halvsøster av skuespiller Rønnaug Alten (1910-2001).

Liv og virke

Aarnes vokste opp i Vågbø på Nordmøre hos sin mor og hennes familie. Foreldrene var ikke gift, og faren bodde ikke sammen med dem.

Han tok examen artium ved Volda gymnas i 1944, og ble mag. art. i 1950 ved Universitetet i Oslo, med fagene fransk, engelsk og litteraturhistorie. 1951–1952 studerte han ved École Normale Supérieure i Paris, og 1954–1963 var han stipendiat ved Universitetet i Oslo. Aarnes ble dr.philos. i 1957.

Mellom 1964 og 1993 var Aarnes professor i europeisk, særlig fransk litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han var 1967–1970 bestyrer for De romanske institutter. Fra 1967 til 1982 var han preses i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur.

Aarnes hadde en stor og vid forsknings- og formidlingsproduksjon, blant annet publiserte han litteraturteoretiske monografier om Nicolas Boileau, Pierre Le Moyne og Maine de Biran, samt en rekke litterære essaysamlinger. Han var hovedredaktør for Thorleif Dahls Kulturbibliotek, og ansvarlig for rundt 50 utgivelser mellom 1978 og 2001. Han var også initiativtaker til en rekke symposier og seminarer.

Aarnes skrev også lyrikk, var interessert i teaterarbeid og forfattet flere skuespill.

Enkelte bosteder

I adresseboka for Oslo for 1955 er Asbjørn Årnes oppført som mag. art. på adressen Uranienborg terrasse 17, der også konas foreldre bodde. I adresseboka samme sted for 1965/66 er han oppført i Lambertstien 9, og i adresseboka for 1970/71 er han oppført i Nilserudkleiva 25. I adresseboka for 1975/76 er han oppført i Ostadalsveien 9, og her bodde han livet ut.

Ettermæle

Asbjørn Aarnes er gravlagt på Voksen kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

I en nekrolog i Aftenposten 12. januar 2013, skrevet av hans tidligere studenter Gro Bjørnerud Mo og Karin Gundersen, ble Asbjørn Aarnes beskrevet slik (utdrag):

En ruvende skikkelse i norsk åndsliv er gått bort. I over femti år har Asbjørn Aarnes øvet stor innflytelse gjennom sitt akademiske virke, sin rolle i samfunnsdebatten, sin store forskningsaktivitet. ... Han åpnet franskfaget mot andre disipliner som filosofi og estetikk. Få, om noen, har betydd så mye for formidlingen av fransk litteratur og tankeliv i Norge som ham. ... Det gjorde dypt inntrykk å erfare det alvor og den respekt han møtte sine studenter med, samtidig som vi kjente ham som en sterk stemme i offentligheten, der han kunne være skarp, polemisk og kontrær i mange politiske og ideologiske kamper. Som lærer var han mild og inkluderende, og like tidløs som sin hovedinteresse innen litteraturvitenskapen: Det poetiske fenomen.

Asbjørn Aarnes er gravlagt sammen med kona på Voksen kirkegård i Oslo.

Kilder