Asgerd Aslaksdatter (1375-1435)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Asgerd Aslaksdatter var en kvinne som tilhørte en av Norges fremste adelsslekter i seinmiddelalderen. Hun skal ha vært datter av Aslak Steinarsson og søster av biskop Øystein Aslakssøn.[1] Hun var gift med Guttorm Rolfssønn og bodde på gården KirkebergEiker. De hadde sønnen Rolf Guttormssønn, som døde ung, og datteren Turid Guttormsdatter Berg, som ble gift med Toralde Gunnarsson Kane og ble mor til Gaute Toraldessønn Kane, som på 1440-tallet er nevnt som sysselmann på Eiker.[2]

Ifølge Nils Johnsen hadde hun i et tidligere ekteskap sønnen Svein Rolfssøn, som ble sogneprest på Eiker, samt i første eller andre ekteskap en datter som ble gift med Amund Sigurdsson Bolt. Han oppgir imidlertid ingen kilder for noen av disse opplysningene.[3]

Guttorm og Asgerd eide mye jordegods. I biskop Øystein Aslakssønns jordebok (den såkalte «Røde bok») er Asgerd og Guttorm nevnt fordi de hadde gitt 16 øresbol som de eide i gården HamreEiker og alt de eide i gården Hostvedt som gave til kirken for at presten i Haug kirke skulle be for sjelene deres hvert år 8 dager før Botolvsmesse.[4] I 1418 kjøpte de hele gården yste Åsen, men fire år seinere ga Asgerd denne gården i gave til Torgeir Eilertssønn for «lang tjeneste og troskap».

Som enke kjøpte Asgerd i 1432 1 Markebol i gården «nørdhzta Vidhanes».[5]

Referanser

  1. Asgerds opphav og tilknytning til Skåne i Borre er omdiskutert - jfr. debatt på Slektsforum DIS-Norge
  2. Moseng s.113
  3. Johnsen, s.127
  4. Moseng, s.57
  5. DN II, s.534


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Asgerd Aslaksdatter (1375-1435) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!