Austad gård (Drammen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Austad gård i Drammen, den fredede hovedbygningen, fasade med søyler mot nordøst.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Austad gård, Sigurds gate 2 (tidligere Styrmoes vei 33) i bydel Austad/Fjell i Drammen kommune er en fredet herregård som i dag er del av Drammens Museum.

Bakgrunn

Gården er kjent fra middelalderen. På 1640-tallet var den eid av Hannibal Sehested, senere av Kronen, før den i 1675 ble gitt til Peder Schumacher Griffenfeldt, som kun hadde den en kort periode. På slutten av 1600-tallet var Austad eid av stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve. I 1697 ble den utlagt som skattefri hovedgård for amtmannen i Buskerud, Paul Glud. Han oppførte et herskapelig anlegg som brant i 1807.

Nåværende hovedbygning ble oppført mellom 1808 og 1813 på de bevarte kjellerfundamentene. Eier var da grosserer og jernverkseier Peder Juel von Cappelen i Drammen, som brukte den som sommerbolig. I 1842 ble Austad kjøpt av kjøpmann og skipsreder Hans Andersen Kiær. I 1928 kjøpte Den norske Creditbank gården.[1] I 1931 kjøpte daværende Skoger kommune hovedbygningen med omliggende park og hage, i alt 21 mål, og den ble brukt til kommunestyrelokaler og kontorer.[2] I 1964 ble den gitt til Drammens Museum i forbindelse med Skoger kommunes sammenslåing med Drammen kommune.[3]

Bygninger og hageanlegg

Hovedhuset ved Austad er oppført i senempire stil, såkalt palladiansk klassisisme. Bygningen er laftet og kledd med stående slettpanel som imiterer pusset mur. Taket er tekt med glassert tegl og er helvalmet, mens sidefløyene og utbygget i front har tempelformede gavl. Foran fasaden er det fire, store joniske søyler som bærer en tempelaktig gavl. Inngangspartiet er på baksiden, mot sørvest, og er senere påbygd. Arkitekt Lorentz Harboe Ree ga inngangspartiet i 1918 dets nåværende stil i nordisk nybarokk.

Foruten hovedbygningen, som ble fredet i 1923 som kulturminne, består Austad av gårdstun med en gammel forrådsbygning og en garasje. I hagen står et lysthus fra slutten av 1800-tallet. Hagen, som ligger mot nordøst med god utsikt, avgrenses av en allé mot nordvest. Plassen foran hovedbygningen er gruslagt, inngjerdet og omrammet av en rekke lindetrær. Alléen og tregruppene ble vernet som naturminne i 1964.

Galleri

Referanser

  1. Anton B. Rustad (red.): (1931): Skogerboken. Drammen, s. 193
  2. Anton B. Rustad (red.): (1931): Skogerboken. Drammen, 608–610
  3. https://byleksikon.drmk.no/austad-gnr-20/

Kilder