Paul Glud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Paul Glud (født 1662 i Høje Tostrup, død 1719) var lagmann i Fredrikstad fra 1691 til 1695, og fra 1695 til 1719 amtmann i Buskerud.

Embetskarriere

Glud ble student i København 1682. Han foretok studiereise til utlandet. Han ble bestallet som lagmann den 17. mars 1691 etter Hans Nilsen som var utnevnt til amtmann i Bergenhus.[1] Glud ble den 2. mars 1695 utnevnt til amtmann i Buskerud (som omfattet Ringerike, Hallingdal og Eiker). Han innehadde embetet 1695–1719.[2] Ved hans utnevnelse til amtmann i Buskerud ble lagmann i Tønsberg Hans Carstensen Landberg lagmann for det sammenslåtte Tønsberg og Fredrikstad lagdømme.[3]

Glud var assistensråd i Overhoffretten 1695–1711. Han fikk tittel av justisråd.

Lagmann

Den 23. mai 1693 fikk Glud befaling om å bistå Daniel Knoff med å få utbetalt en fordring Knoff hadde på Werner Nielsen og Hans Nilsen ifølge en overhoffrettsdom.[4]

Familie

Paul Glud var født 1662 i Høje Tostrup og døde 1719. Han var sønn av sokneprest i Høje Tostrup, senere biskop Søren Sørensen Glud (1621–1693) og Ide Christine Moth (1644–1689). Hans tante var grevinne Samsø, Christian Vs elskerinne.

Glud ble gift første gang den 7. august 1691 med Ingeborg Marie Bording, død 2. januar 1706, datter av lektor i teologi og kannik i Århus, tidligere professor i historie, Laurids Bording (1610–1677) og Ingeborg Broberg (1633–1709). Han drepte konen med et vådeskudd, men ble frikjent for drap. Ingeborg Marie Bording var søster til Kristine Bording som var gift med lagmann i Kristiania Peter Hegerfeldt.

Paul Glud giftet seg andre gang den 15. november 1707 med Maren Pedersdatter Moss, f. 1682 i Bragernes, død 1745 i Strømsø, datter av trelasthandler i Bragernes Peder Sørensen Moss, d. 1713 og Sara Nielsdatter (ca. 1650–1692). Sara Nielsdatter ble som enke gift med lagmann i Skien Truls Madsen Wiel.

Bosted

Da Glud ble utnevnt til amtmann, kjøpte han Austad gård i Drammen som han bygde opp til en praktfull herregård. Gården ble ved hans død solgt til lagmann på Agder, Christen Baumann.

Referanser

  1. Norske kongebrev, bd. V, sak 1691:54.
  2. Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren Skriftserie 7, Oslo 2000, s. 176 har 1695.
  3. Norske kongebrev, bd. VI, sak 1695:30.
  4. Norske kongebrev, bd. V, sak 1693:90.

Eksterne lenker


Fiat-justitia medium.jpg Paul Glud er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.