Bedehus i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kai Ørebech med boken.
Foto: Boe Johannes Hermansen (2006).

Bedehus i Østfold ble skrevet av daværende rektor på Haugetun folkehøyskoleRolvsøy, Kai Ørebech. Den ble utgitt på Lunde forlag i 2006. Han omtaler de 177 bede- og misjonshusene som er eller har vært eid av lutherske organisasjoner, fra det eldste – Sarpsborg gamle bedehus fra 1855 som ble oppført av haugianere til det yngste, Normisjonshuset i Halden som ble innviet 23. oktober 2005. Det ble også plass til ti leirsteder og skoler av ulike typer. I tillegg til dette har Ørebech også skrevet om bedehusbevegelsens historie, dens tilknytning til Hans Nilsen Hauge og haugianismen, bedehusmusikken, Østfolds kretssekretærer og en del av dens markante personligheter som for eksempel Blinde-Kari, Alf Oftestad og Mari Holen. Søndagsskolen får også et kapittel med en oversikt over de registrerte søndagsskolene i Østfold før 1900. Han går også inn i nyere tid, spesielt i kapitlene «Bedehuset – tradisjon og forandring» og «Karismatikken skapte splittelse».

Hvorfor ble denne boken til?

I et intervju med Marie Strand Lien i 2008 forteller han at bokprosjektet var hovedfritidsaktiviteten hans i tre år, og videre om hvorfor det var en viktig bok for ham:

«Stadig flere bedehus ble solgt, derfor hadde jeg lyst til å skrive deres historie før det var for sent. Dessuten ville jeg dokumentere bedehusbevegelsen som faktisk var en av Norges største folkebevegelser,»

og i bokens forord forteller han videre at

«Jeg valgte å ta med alle de lutherske [bedehusene], både tidligere og nåværende, for å dokumentere omfanget av bedehusvirksomheten [men] menighetshusene som er eid og drevet av Den norske kirke ved menighetsrådet eller kommunen, er ikke tatt med i oversikten.»

Han fortsetter med å takke alle på de enkelte bedehus som har bidratt med svar og materiale, noe som ikke alltid var enkelt å finne i protokoller og så videre. Dessuten nevnes Fredrikstad historielag ved Lars Aker og Ragnar Homstvedt, Harald Hultengreen for hans serie i Sarpsborg Arbeiderblad i perioden 1988–91 om Sarpsborgdistriktets forsamlingshus. Ingrid Nesjes hefte om Spydeberg nevnes også.

Ørebech avslutter sitt forord med et sitat fra 100-årsberetningen for Ebenezer bedehus i østre Fredrikstad: «La så dette tilbakeblikk i fortiden, bli til inspirasjon for oss i nåtiden, til å virke frimodig også i fremtiden.»

En av trendene han signaliserer er at eierforeningene ofte blir for små, og foreningslivet igjen finner sted i hjemmene. Da blir det dyrt å vedlikeholde bygningene, og de selges og får nye funksjoner som privatbolig eller barnehage, eller rives. Historien til bygninger som har gått ut av foreningene er også tatt med i boken.

Kilder

  • Lien, Marie Strand 2008: «Bedehuseksperten» i Sarpsborg Arbeiderblad 1. desember.
  • Ørebech, Kai 2006: «Forord» i Bedehus i Østfold, Oslo : Lunde, ISBN 82-520-4837-4.

Se også

Oversiktene nedenfor inneholder også andre forsamlingshus enn de som er nevnt i boken.