Berte Rognerud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 28. mars 1957: utsnitt av omtale av Berte Rognerud ved hennes 50-årsdag. Tegningen er av Øyvind Sørensen.

Berte Rognerud (født 29. mars 1907 i Østre Toten, død 27. januar 1997 i Bærum) var Høyre-politiker. Hun er regna som en av de første kvinnesakskvinnene på Stortinget.

Hun vokste opp på garden Halvorsrud i Totenvika, som datter av gardbruker Anton Halvorsrud (1863–1940) og Petra f. Hveem (1865–1937). Etter folkeskolen tok hun eksamen ved Østre Toten middelskole i 1923. Seinere ble det husmorskole (1925), vinterlandbruksskole (1928) og industriskole (1929). Hun ble i 1937 gift med Nils B. Rognerud (1909-1989), cand. jur. og soussjef i Bøndernes Bank i Oslo. Også mannen hadde vokst opp på gard på Toten.

Berte Rognerud levde hele sitt voksne liv i Oslo-området. Som yrkesaktiv var hun en pioner i ei tid da de fleste kvinner var husmødre. I 1936 ble Rognerud ansatt som avdelingsbestyrer i landbruksavdelingen ved Oslo arbeidskontor, som eneste kvinnelige søker blant 110 menn!

Rognerud kom inn på Stortinget i 1953, uten særlig politisk erfaring. Det var Rolf Stranger som foreslo henne. Med bondebakgrunn fra Toten og lang fartstid i yrkeslivet var hun langt fra noen typisk høyrekvinne, men Rognerud ble en suksess som politiker. Hun skulle representere Oslo Høyre på tinget i tjue år, og i stadig høyere posisjoner både der og utafor nasjonalforsamlinga. Ifølge Annelise Høegh var Rognerud blant annet en av de fremste forkjemperne for lov om barnehager og skattefradrag for hjelp i hjemmet. Dette var viktige bidrag til at kvinner kunne kombinere omsorgsrolla med arbeid utafor huset. Ut fra samme syn skal hun også ha vært en sterk motstander av sambeskatning og skatteklasse 2. I sin siste stortingsperiode (1969-1973) var hun formann i protokollkomiteen.

Rognerud var formann i Høyrekvinners Landsforbund i perioden 1966-75, og partiets kvinnebevegelse har æra henne ved å kalle sin lederskolering for Berte-skolen. Hun var gjennom flere av sine tillitsverv en representant for det såkalte Agrar-Høyre. Rognerud var styreformann for Norges kvinnelige agronomlag 1950–63, Norges Bondekvinnelags representant i Kvinners frivillige beredskaps hovedkomité 1951–62 og styremedlem i Selskapet for Norges Vel 1959–77.

Hennes agrare oppvekst kom også til uttrykk gjennom de mange Toten-historiene hun skal ha fortalt. Rognerud framsto som det kvinnelige motstykket til Halfdan Hegtun, en annen humoristisk, utflytta totning på Stortinget. Arbeiderpartipolitikeren Trygve Bull fortalte fra en reise med stortingskomiteen: «Etter en fjorten dagers befaring på Finnmarksvidda i 1960, hvor hun og jeg satt i samme drosje, bemerket sjåføren at så mange vågede historier som "han Bull og ho fru Rognerud" fortalte hverandre på denne turen, hadde han aldri hørt i sitt syndige liv.»

Berte Rognerud er gravlagt ved Haslum kirkegård i Bærum.

Kilder og litteratur

Berte Rogneruds gravminne ved Haslum kirkegård i Bærum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Eksterne lenker