Beyer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Beyer er navnet på flere slekter, der det er usikkert om det finnes direkte forbindelser mellom slektene. Slektsnavnet er særlig knytta til Bergen, men kom opprinnelig dit fra andre steder.

Etter Absolon Pedersen Beyer

Som stamfar til denne slekta regnes Absolon Pederssøn Beyer (1528–1575). Strengt tatt kan slekta trekkes ett ledd lenger bakover, til hans far, men om ham vet vi bare at han het Peder. Det er usikkert om faren brukte navnet Beyer, eller som dette er noe Absalon tok. Takket være Absalon Beyers dagbok vet vi ellers mer enn vi vanligvis kan gjøre om slekta på 1500-tallet. Slekta døde ut i mannlige ledd på 1700-tallet, men det finnes tallrike etterkommere.

Etter Absalon Mogenssøn Beyer

Denne slekta stammer fra Absalon Mogenssøn Beyer (f. omkr. 1641) fra Eid. Det er sannsynlig at det finnes en forbindelse tilbake til slekta etter Absalon Pederssøn Beyer, som spredde seg rundt på Vestlandet i løpet av 1500- og 1600-tallet. Det spesielle fornavnet i kombinasjon med slektsnavnet Beyer er en sterk indikasjon på en direkte forbindelse mellom slektene. Så langt har det ikke latt seg gjøre å spore opp hans far Mogens. Om faren var en Beyer, om navnet kom fra moras sida eller om han tok det «fra intet» er heller ikke kjent. Den eneste sønnen vi kjenner til fikk tre døtre og ingen sønner som har latt seg spore opp. Slekta ble videreført kognatisk gjennom sønnedattera Ane Marie Mortensdatter Beyer. Hennes sønn Absalon Larsen Beyer (1732–1797), som ble født utafor ekteskap, tok hennes slektsnavn med seg til Bergen. I sitt ekteskap fikk hun tre barn, hvorav ei datter vokste opp og fikk barn, men disse brukte ikke navnet Beyer.

Litteratur og kilder