Bibliografi:Biografiske samleverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Biografiske samleverk tar for seg utgivelser som samler biografisk informasjon, det være seg allment, etter yrkesgruppe eller geografisk. Ettersom de fleste som leter etter denne typen informasjon trolig er ute etter samlinger om spesielle grupper, er bibliografien inndelt etter dette.

Det er ikke laget en egen bolk om samleverk med kvinnebiografier, ettersom disse allerede er samla i Bibliografi:Kjønnshistorie - men disse samlingene er med under sine relevante avsnitt i denne oversikten.

Allmennverk

Etter virkeområde

Agronomer og gardbrukere

Apotekere

Arkitekter

Bibliotekarer

Embetsmenn

 • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Utg. Riksarkivaren. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.

Filmfolk

Forfattere

Gullsmeder

 • Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år : deres virke og foreningsliv, 7de juni 1934. Utg. Oslo gullsmedlaug. 1934. Digital versjonNettbiblioteket.

Handelsfolk/Næringslivsledere

Handverkere

Idrettsutøvere

Ingeniører

Jernbanefolk

 • B. 1: De Norske jernbaner og deres personale : jernbanenes driftshistorie : teknisk og administrativ oppbygging. Utg. Norsk arkivforsking. Oslo. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • B. 2, del 1: De Norske jernbaner og deres personale : personalbiografier. Utg. Norsk arkivforsking. Oslo. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • B. 2, del 2: De Norske jernbaner og deres personale : personalbiografier. Utg. Norsk arkivforsking. Oslo. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • B. 2, del 3: De Norske jernbaner og deres personale : personalbiografier. Utg. Norsk arkivforsking. Oslo. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • B. 2, del 4: De Norske jernbaner og deres personale : personalbiografier. Utg. Norsk arkivforsking. Oslo. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.

Jurister

Komponister

Kunstnere

Kulturliv

Leger

Lensmenn

Lærere

Se Skolefolk.

 • Sundt, Mikael: Lærere og lærerinder ved Kristiania borger- og realskole 1806-1906. Utg. J.Chr. Gundersens. 1906. Digital versjonNettbiblioteket.

Mediefolk

Misjonærer

(I tillegg til biografier om misjonærer inneholder misjonsleksikonet også stoff om misjonsorganisasjoner, misjonsland osv.)

Musikere

Offiserer og underoffiserer

Offiserer

 • Anker, Carl Johan: Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner : 1628-1885. Utg. Alb. Cammermeyer. 1885. Digital versjonNettbiblioteket.

Underoffiserer

Politikere

Postansatte

Prester

Psykologer

Sjukepleiere

Skipsførere

Skolefolk

 • Et Snes skoledirektør-portretter : bilder fra skoledirektør-embetets historie : til 125-års jubileet. Utg. [Norsk pedagogisk studiesamling]. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gule, Jorunn: Kvinnelige lærere : en bibliografi basert på tidsskrifter utgitt av norske lærerorganisasjoner. Utg. [s.n.]. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister : biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar : 1829-1879. Utg. Land og kirke. Oslo. 1948. Digital versjonNettbiblioteket.

Studenter

Tannleger

Turisme

Veterinærer

Vegvesen

Økonomer

Geografisk inndelt

Akershus

 • Ljødal, Gunner: Livets nøkkel : vivat Vollen : Eidsvoll i gamle dager 6 : før og nå : Eidsvolls kvinner og menn. Utg. Balder forl.. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.

Østfold

Innlandet

Vestfold

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Troms

 • Erichsen, A.E. og Paul S. Koht: Biografiske efterretninger om de fra Tromsø skole i dens første 50 aar udgaaede studenter. Utg. Tromsøpostens bogtrykkeri. 1884. Digital versjonNettbiblioteket.